Beter schaderesultaat, minder pensioenbusiness bij NN

De resultaten over het eerste halfjaar van de Nederlandse activiteiten van verzekeraar NN Group laten een enigszins verdeeld beeld zien.

Het operationele resultaat van de schadeverzekeringen verslechterde in de eerste zes maanden met €1 mln naar €6 mln negatief. Wanneer dit resultaat wordt gecorrigeerd voor bijzondere ontwikkelingen, zoals de januaristormen van dit jaar (€56 mln) en de extra voorzieningen voor letselschade in 2017 (€40 mln), dan ziet het beeld er wat beter uit, stelt NN Group. Dan zou de combined ratio met 1,3 procentpunt zijn verbeterd naar 98,3%. Vooral in het tweede kwartaal zag NN het technisch schaderesultaat verbeteren. Zo was het resultaat op brand in het tweede kwartaal €6 mln positief en werd slechts een miniem verlies gerealiseerd op autoverzekeringen. Ook het resultaat op arbeidsongeschiktheidspolissen heeft de weg omhoog weer gevonden en is na een aantal moeizame kwartalen weer op het niveau van voor de overname van Delta Lloyd.

Bij het leven- en pensioenbedrijf van NN is sprake van een afnemende verkoop van zakelijke pensioencontracten. Volgens NN komt dit doordat er dit jaar minder contracten aflopen en er dus ook minder kunnen worden verlengd of vernieuwd. Dit was zowel in het eerste als in het tweede kwartaal het geval. Bij producten waar premies ‘ineens’ worden gestort (zoals koopsommen), is wel groei. Daar steeg de nieuwe business met €30 mln naar €224 mln in het eerste halfjaar. De operationele winst van de Nederlandse levenactiviteiten steeg met €33 mln naar €544 mln, onder meer door een betere beleggingsmarge.

De hypotheekportefeuille van NN Bank blijft al enige tijd rond het bedrag van €17,5 mrd hangen. Er is wel sprake van nieuwe productie (€2,7 mrd in het eerste halfjaar), maar door aflossingen (-€0,7 mrd) en vooral door verkoop van een deel van de portefeuille (-€2,1 mrd), blijft het totaalbedrag gelijk. Het bedrag aan spaargeld neemt daarentegen wel toe, in het eerste halfjaar met €0,6 mrd naar €14,7 mrd. Volgens het NN staat de rentemarge mede hierdoor en door de concurrentie op de hypotheekmarkt, sterk onder druk. Dit kan enigszins gecompenseerd worden door kostenreducties.

GEEN REACTIES