(Findinet) Beperkte zorgplicht adviseur bij enkelvoudige zakelijke verzekering

Adviseur hoeft bij een enkelvoudige zakelijke verzekering niet eigener beweging periodiek te controleren of de dekking nog actueel is.

Bij schade van een zakelijke verzekerde blijkt sprake te zijn van onderverzekering. De polis loopt vanaf 2001 via een adviseur. Verzekerde heeft de adviseur twee jaar later gevraagd de verzekerde som te verhogen omdat het bedrijf fors groeide. Vier jaar daarna brak brand uit en bleek het bedrijf onderverzekerd. Verzekerde verwijt de adviseur dat deze niet om de twee jaar is komen controleren of de voorwaarden van de verzekering nog actueel waren. Verzekerde maakte gebruik van meerdere adviseurs.

De rechtbank Den Bosch is het niet met verzekerde eens. Zo ver reikt in dit geval de zorgplicht van de adviseur niet. Interessant in dit vonnis is, dat de rechtbank een aantal argumenten opsomt waarom de adviseur niet periodiek eigener beweging contact met verzekerde hoefde op te nemen:

  • er was sprake van een enkelvoudige verzekering, dus niet van een zogenaamde totaalrelatie. Verzekerde had immers nog een of meer andere verzekeringen bij derden ondergebracht;
  • Verzekerde is een bedrijf;
  • de verzekering betrof een niet ingewikkelde schadeverzekering;
  • de waarde van het verzekerde kon zelfstandig door verzekerde worden bepaald, hetgeen gebleken is toen verzekerde in 2003 op eigen initiatief het verzekerd bedrag heeft laten verhogen;
  • er zijn geen specifieke feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan de adviseur moest aannemen dat verzekerde (mogelijk) de verwachting koesterde dat de adviseur eigener beweging contact zou opnemen omtrent het up-to-date houden van de verzekerde waarde. Integendeel mocht de adviseur er op basis van de op initiatief van verzekerde plaatsgevonden verhoging van het verzekerd bedrag in 2003 veeleer vanuit gaan dat deze in staat was dit zelfstandig bij te houden. Gesteld noch gebleken is dat verzekerde toen of op een later moment voorafgaand aan de brand aan de adviseur kenbaar heeft gemaakt dat zij op dit punt eigen initiatief van hem verwachtte.

Het gehele vonnis

GEEN REACTIES