‘Rechtstreekse benadering doet afbreuk aan zorgvuldige adviespraktijk’

Adfiz ontvangt steeds vaker signalen van leden dat aanbieders de afspraken over rechtstreekse benadering schenden. “In veel gevallen is dat niet in het belang van de klant.”

Meest recente voorbeeld, geeft Adfiz aan, is Reaal die de klanten van adviseurs/bemiddelaars direct aanschrijft met de mogelijkheid om in execution only het verzekerd bedrag bij AOV aan te passen. "Hiermee doet Reaal afbreuk aan een zorgvuldige adviespraktijk."

Adfiz vervolgt: "Reaal heeft rechtstreeks aan de verzekeringnemer de informatie gestuurd over de jaarlijkse mogelijkheid om het verzekerde bedrag van de AOV te wijzigen. Daarbij wordt de verzekeringnemer aangespoord om zonder advies zijn verzekerde bedrag met 20% zonder medische waarborgen te verhogen. Deze wijziging kan zowel via internet of via een antwoordformulier worden doorgegeven.

Reaal handelt met deze werkwijze niet alleen in strijd met haar eigen samenwerkingsovereenkomst, maar doet daarmee ook afbreuk aan de zorgvuldige adviespraktijk en schaadt daarmee mogelijk het klantbelang." Reaal beroept zich bij deze handelwijze op de AFM die rechtstreekse benadering verplicht zou stellen. "Navraag bij de AFM leert ons dat zij van mening is dat uit haar rapport geen (wettelijke) verplichting valt af te leiden voor AOV-verzekeraars om rechtstreeks met de klant te communiceren. De AFM is dan ook zeer benieuwd (en wij ook) op grond van welke passage(s) Reaal concludeert dat dit wel het geval zou zijn. Wij hebben Reaal dan ook gevraagd om hun werkwijze aan te passen.

Omdat deze actie van Reaal niet op zichzelf staat en de markt voortdurend vestoord wordt door schendingen van de afspraken over rechtstreekse benadering, zal Adfiz de komende periode werken aan een oplossing waarmee de adviseur/bemiddelaar zelf de regie houdt over de benadering van zijn klanten."

GEEN REACTIES