Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen steeg eind september tot 104,5%

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen steeg eind september tot 104,5%
© DNB

De beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is aan het eind van het derde kwartaal uitgekomen op 104,5%. Dat betekent een stijging van 2,6 procentpunten in het derde kwartaal. De actuele dekkingsgraad voor de pensioenfondsensector, gebaseerd op actuele marktinformatie, steeg met 2,2 procentpunten en kwam uit op 108,3%. Dit meldt DNB.

In het derde kwartaal is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd: de waarde van de pensioenverplichtingen nam af, terwijl die van de beschikbare middelen toenam. De waarde van de pensioenverplichtingen kwam aan het eind van het derde kwartaal uit op €1.204 miljard. Een kwartaal tevoren beliep deze waarde €1.208 miljard. De rentetermijnstructuur, waarmee de waarde van de pensioenverplichtingen berekend moet worden, steeg in het derde kwartaal licht, waardoor de waarde van de verplichtingen iets afnam.

De omvang van de beschikbare middelen bedroeg per ultimo derde kwartaal €1.304 miljard. De beschikbare middelen zijn in het derde kwartaal met bijna €18 miljard toegenomen. Die toename werd voornamelijk veroorzaakt door positieve ontwikkelingen op aandelenmarkten. Zo steeg de Dow Jones-index met 4,9% en de AEX-index met 5,9%. Ontwikkelingen op valutamarkten hadden een negatieve invloed op de beschikbare middelen. Zo deprecieerden vrijwel alle belangrijke vreemde valuta ten opzichte van de euro. Beleggingen gedenomineerd in vreemde valuta namen daardoor, omgerekend in euro’s, in waarde af.

De wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad ligt voor de meeste pensioenfondsen rond de 104,2%. Aan het eind van het derde kwartaal voldeden 63 pensioenfondsen niet aan deze eis. Dat is zo’n 29% van alle pensioenfondsen. Bij deze pensioenfondsen waren 3,7 miljoen actieve en 2,1 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Dat is zo’n 68% respectievelijk 65% van alle actieve en pensioengerechtigde deelnemers.

Bron: DNB

GEEN REACTIES