Belastingdienst gaat aftrekposten verdelen

belastingdienst gaat aftrekposten verdelen in voorlopige aanslag

Wie komend jaar zijn belasting alvast vooraf gespreid over het jaar terug wil ontvangen of betalen, moet vanaf nu opletten. De Belastingdienst is begonnen met het versturen van 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022. Nieuw is dat de Belastingdienst nu ook een voorstel doet voor een zo optimaal mogelijke verdeling van gezamenlijke aftrekposten tussen fiscale partners.

Automatische aanslag

Als de belastingdienst verwacht dat iemand bij de definitieve aanslag over 2022 veel zal moeten bijbetalen, krijgt hij automatisch een voorlopige aanslag. Het idee hierachter is dat dan het betalen van de inkomstenbelasting in de pas loopt met de werkelijke inkomsten. Wie eenmaal via een voorlopige aanslag maandelijks geld terugkrijgt, krijgt voor het volgende jaar automatisch weer een voorlopige aanslag.

Het is echter belangrijk de voorlopige aanslag goed te controleren. De ingevulde cijfers zijn gebaseerd op de meest recente gegevens die de Belastingdienst heeft. Dat kan de voorlopige aanslag 2021 zijn of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Dit hoeven niet altijd de juiste cijfers voor 2022 te zijn.

Wie niet automatisch een voorlopige aanslag krijgt, maar wel geld denkt terug te krijgen of bij te moeten betalen, kan zelf een voorlopige aanslag aanvragen. Wie wel automatisch via een voorlopige aanslag geld terugkrijgt terwijl dat niet meer terecht is, kan deze stopzetten op Mijn Belastingdienst.

Verdeling aftrekposten tussen partners

Fiscale partners die samen aangifte doen, kunnen gezamenlijke aftrekposten en hun vermogen naar keuze over beide personen verdelen. Zo kan het terug te ontvangen of te betalen bedrag zo gunstig mogelijk vastgesteld worden. In het algemeen geldt dat aftrekposten meestal zoveel mogelijk bij de partner met het hoogste inkomen terecht moeten komen. Dit levert voordeel op als deze partner in een hogere belastingschijf zit dan de partner met het lagere inkomen. Tot nu toe kon dat een aardige puzzel opleveren voor wie zo weinig mogelijk belasting wilde betalen.

Dit jaar gaat de Belastingdienst voor het eerst helpen bij het bepalen van de beste verdeling. Wie zijn voorlopige aanslag wijzigt, zal zien dat de Belastingdienst automatisch een optimale verdeling van de gemeenschappelijke aftrekposten voorstelt.

De te verdelen inkomsten en aftrekposten omvatten onder andere inkomsten en aftrekposten die te maken hebben met de eigen woning, de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, uitgaven voor specifieke zorgkosten en studiekosten. De verdeling die de belastingdienst voorstelt, kan gewijzigd worden als dat gewenst is.

Bron: Belastingdienst

GEEN REACTIES