‘Behoud renteaftrek bij restschuldfinanciering’

copyright Pixabay

Hypotheekadviesketen NBG vindt dat de renteaftrek voor de financiering van een restschuld behouden moet blijven.

Deze renteaftrek komt eind dit jaar te vervallen. Volgens NBG maken veel huizenbezitter van restschuldfinanciering gebruik om, ondanks een restschuld, te kunnen verhuizen. Naar schatting hebben nog zo’n 700.000 huishoudens een hypotheek die hoger is dan de woningwaarde. NBG stelt dat door het schrappen van de aftrek niet alleen voor de betreffende huishoudens de netto maandlast bij restschuldfinanciering stijgt maar dat ook de leencapaciteit fors daalt. Dit komt omdat banken, naar verwachting, een restschuldfinanciering gaan behandelen als een gewone ‘consumptieve’ lening. De leencapaciteit kan daardoor met vele tienduizenden euro’s afnemen, aldus NBG. Dat komt bovenop de verlaging van de LTV van 101% naar 100%. NBG betoogt dat de stap om te verhuizen met een restschuld hierdoor groter wordt, zo niet onmogelijk.

Het vervallen van deze fiscaliteit komt juist op het moment dat de hypotheekrente laag is en de huizenprijs stijgt. Huizenbezitters met een restschuld krijgen hierdoor net wat meer lucht, signaleert NBG. Nu al beslaat het aandeel doorstromers de helft van huizenmarkt en zijn ze een belangrijke steunpilaar onder de huidige groei. Dit is ook de groep zijn die kan zorgen voor de hoognodige woningen voor starters. Het vervallen de renteaftrek voor de financiering van een restschuld zou volgens NBG deze doorstroming van de huizenmarkt in de kiem smoren.

NGB roept de formerende partijen daarom op om de fiscaliteit bij restschuldfinancieringen ook vanaf 2018 in stand te houden. Dit in navolging van de verlaging van de overdrachtsbelasting en de fiscaliteit rondom het bezit van twee woningen. Beide tijdelijke crisismaatregelen zijn permanente wetgeving geworden.

GEEN REACTIES