Banken en verzekeraars lijnrecht tegenover elkaar over hypothekenbeleid

Bankiers pleiten voor louter annuïteitenhypotheken. Verzekeraars noemen dat dramatisch voor de koopkracht.

Rabo-topman Piet Moerland was de eerste die pleitte om alleen nog annuïtaire hypotheken fiscaal te faciliteren (zie ook: Jan Aikens over het Rabo-plan).

De overige bankiers en haar branchevereniging NVB reageerden niet overtuigend op. Maar in de wandelgangen merkten wij weinig verzet tegen dit initiatief. Integendeel: in de officieuze reacties klonk bij de grote banken een zekere sympathie voor dit plan door.

Nu die sympathie dreigt over te slaan naar het Catshuis, slaat het Verbond van Verzekeraars alarm.

Algemeen directeur Richard Weurding: “Dit heeft dramatische gevolgen voor de koopkracht, de waarde van woningen en de woningmarkt zelf.”

Ook de brancheorganisaties Bouwend Nederland, de Vereniging Eigen Huis en diverse woningmarktdeskundigen hebben inmiddels de noodklok geluid.

Uit berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat een verplichte annuïtaire hypotheek of een fiscaal annuïtair schema vergeleken met de op dit moment meest populaire hypotheekvorm (de helft aflossingsvrij, rest spaar- of levenhypotheek) op termijn leidt tot ruim veertig procent hogere maandlasten.

Omdat nieuwe kopers minder kunnen lenen, kan dit een drukkend effect op de woningprijzen van maximaal twintig procent hebben. Daarnaast leidt zo’n ingreep tot een administratieve chaos voor uitvoerders en fiscus, een punt waarvoor ook econoom Lans Bovenberg aandacht vraagt.

Weurding: “We krijgen steeds meer signalen dat het kabinet met zo’n ad-hocmaatregel gaat komen. Dat heeft echt sterk negatieve gevolgen, waarvoor we nu al willen waarschuwen. De woningmarkt zou nog meer op slot worden gedraaid, starters komen nog moeilijker aan de bak en zo’n rigide aanpak past eerlijk gezegd ook niet bij deze tijd. Als je alleen nog annuïtaire hypotheken toestaat, dan beperk je de concurrentie. Uiteraard raakt dit de verzekeringssector zelf. Maar hier geldt: wat slecht is voor onze klanten is ook slecht voor onze bedrijven.

Vermogensopbouw wordt des te belangrijker in het licht van de vergrijzing en oplopende zorgkosten. Er zijn alternatieven voor dit kabinetsplan met veel minder schadelijke gevolgen. Een groep van 22 hoogleraren heeft recent voorstellen gedaan die ons wat dat betreft meer aanspreken dat wat er nu op ons af dreigt te komen.”

GEEN REACTIES