ASR: goede prestaties, maar stormschade drukt resultaat

ASR: goede prestaties, maar stormschade drukt resultaat
© a.s.r.

Ondanks onderliggende verbeteringen in meerdere bedrijfsonderdelen daalde het operationeel resultaat van ASR 3,5% in het afgelopen halfjaar, van € 532 miljoen in H1 2021 naar € 513 miljoen. Oorzaken zijn de stormen begin dit jaar en de geleidelijke normalisatie van schadeclaims na het beëindigen van de COVID-19-maatregelen.

Het operationeel resultaat segment Schade bedraagt € 150 miljoen (H1 2021: € 179 miljoen) en absorbeert de impact van de stormen (€ -38 miljoen) en de normalisatie van claims. De combined ratio verslechterde van 90,2% naar 92,8%, maar is toch nog beter dan de doelstelling van 93-95%. In het segment Leven steeg het operationeel resultaat met € 9 miljoen naar € 385 miljoen, voornamelijk door een hogere beleggingsmarge.

De Solvency-II-ratio nam toe van 196% per einde december tot 214%. Dit is na aftrek van het interim dividend (€ 131 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 75 miljoen) in H1 2022. Deze sterke stijging komt voornamelijk door hoge organische kapitaalgeneratie (+11%-punt) en door markt- en operationele ontwikkelingen (+13%-punt).

Organische groei

Afgezien van de tegenvallers in het segment Schade presteerde ASR goed. De organische groei van Inkomen en Schade samen is 7,9% (tot € 1.888 miljoen), ruim boven de doelstelling van 3-5%.

De bruto geschreven premies in Ziektekosten daalden zoals verwacht. ASR streeft een prijsbeleid na van waarde-boven-volume, in een omgeving met toegenomen prijsconcurrentie. De bruto geschreven premies in het segment Schade stegen met 3,1% naar € 2.490 miljoen (H1 2021: € 2.416 miljoen); in het segment Leven was de groei 3,9% naar € 964 miljoen (H1 2021: € 928 miljoen) voornamelijk door een stijging van 32% van het Werknemers Pensioen (DC) naar € 450 miljoen.

De hypotheekproductie bedroeg € 3,7 miljard, dat is een stijging van € 1,1 miljard ten opzichte van H1 2021. Het beheerde vermogen voor derden daalde naar € 26,9 miljard (31 december 2021: € 28,0 miljard). Dit komt voornamelijk door de lagere aandelenkoersen en de hogere rente, en is deels gecompenseerd door nieuwe instroom in het ASR Hypotheekfonds.

Voorzichtig positief

Bestuursvoorzitter Jos Baeten toonde zich tevreden bij de presentatie van de halfjaarcijfers: ‘Tegen de achtergrond van een periode van geopolitieke spanningen en economische onzekerheid kijken we terug op een goed eerste halfjaar 2022. De financiële resultaten zijn over de hele linie sterk en onze kapitaalpositie is aantoonbaar robuust gebleven, ondanks volatiele financiële markten. Met inbegrip van de impact van de stormschade en de geleidelijke normalisatie van claims na het beëindigen van de COVID-19-maatregelen, daalt het operationeel resultaat slechts zeer beperkt ten opzichte van het recordresultaat vorig jaar. Dit laat zien dat ASR veerkrachtig is en stabiliteit biedt.’

Voorzichtig positief

Voor het komende halfjaar houdt Baeten zich op de vlakte: ‘Hoewel er grote onzekerheid heerst over de economische ontwikkelingen en de toegenomen volatiliteit op de financiële markten, zijn we desalniettemin voorzichtig positief over de vooruitzichten voor ASR in de tweede helft van dit jaar. Onze bedrijfsonderdelen draaien goed en we hebben een goede uitgangspositie om met onze strategie en onze aanhoudend robuuste solvabiliteit de doelstellingen van dit jaar te kunnen realiseren.’

Green Finance Framework

Vandaag werd bekend dat a.s.r. het Green Finance Framework heeft ontwikkeld waarmee groene obligaties uitgegeven kunnen worden. De financiering die hiermee wordt aangetrokken, wordt geïnvesteerd in duurzame projecten, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, energiezuinige gebouwen en duurzaam vervoer. Met het raamwerk wil ASR beleggers zekerheid geven dat de opbrengst van een toekomstige groene obligatie van ASR zal worden gebruikt voor recent aangekochte en/of toekomstige duurzame investeringen. Alle opbrengsten worden uiterlijk binnen twee jaar gealloceerd.

Bron: ASR

GEEN REACTIES