Aon: vitale werknemers laten bedrijf excelleren

Aon: vitale werknemers laten bedrijf excelleren
© Krakenimages, Unsplash

Een nieuwe invalshoek voor verzuimverzekeraars: vitaliteit en veerkracht. Werkgevers die investeren in de fysieke en emotionele gezondheid van hun medewerkers, maken hen gelukkiger, gezonder en productiever. Zo kunnen bedrijven makkelijker talent vasthouden en zich sneller aanpassen aan veranderingen. Consultancy-organisatie Aon deed onderzoek naar dit thema en ontdekte dat er nog veel te verbeteren valt.

Zo vindt ruim de helft (54%) van de medewerkers in Nederland dat werkgevers hen onvoldoende tot hun recht laten komen. Daarnaast is 35% van de respondenten onzeker over zijn huidige baan en voelt 46% geen sterke verbondenheid met zijn werkgever. Deze drie elementen drukken een stevige stempel op de vitaliteit en weerbaarheid van werknemers, met verminderde gezondheid, lagere productiviteit en een gebrek aan motivatie als gevolg.

Veerkracht in Nederland iets hoger
Hoewel de cijfers zeker voor verbetering vatbaar zijn, scoort Nederland op een aantal punten iets beter dan de rest van Europa. Gemiddeld voelen twee op de vijf medewerkers zich onzeker over hun baan en worstelt 70% van de medewerkers met weerbaarheid. Dat geldt in Nederland voor 65% van de ondervraagden.

“Ook al zien de cijfers er in Nederland iets beter uit, het is nog steeds zorgelijk dat zoveel medewerkers zich niet veilig genoeg voelen, een gevoel van saamhorigheid missen en zich niet volledig kunnen ontwikkelen. Hoe hoger de weerbaarheid, hoe beter medewerkers zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden, stressbestendig zijn, gemotiveerd en productief blijven. Dat is zeker in tijden van een coronacrisis van essentieel belang”, zegt Bas van der Tuyn van Aon Health Solutions.

De inzet op veerkracht is overigens niet ingegeven door corona. Van der Tuyn: “Het onderzoek is opgezet vóór de pandemie vanuit het beeld dat er veel dynamiek is rondom organisaties. Denk aan de toegenomen wereldwijde concurrentie, de invloed van technologie, oplopende zorgkosten en het feit dat we met meerdere generaties op de werkvloer actief zijn. Dit vraagt iets van veel organisaties en medewerkers, daarom vonden wij dat een verdiepend onderzoek naar succesfactoren van belang is.” Voor het onderzoek Veerkracht voor de Toekomst werden 2.500 medewerkers (80%) en werkgevers (20%) in Nederland, het Vereniging Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Spanje ondervraagd.

Focus op de juiste elementen
De meerderheid van de werkgevers (80%) ziet de voordelen van vitaliteitsprogramma’s en ruim de helft (55%) is de komende jaren van plan hier meer in te investeren. Van der Tuyn: “Het hebben van een vitaliteitsprogramma is één ding, maar hoe je daar vervolgens invulling aan geeft, maakt uiteindelijk het verschil. Eerder onderzoek wijst namelijk uit dat vijf pijlers van belang zijn in een breed vitaliteitsprogramma: fysiek, sociaal, emotioneel, financieel en professioneel.” Nog niet alle werkgevers richten hun vitaliteitsprogramma’s over de volle breedte in. In 47% van de programma’s in Nederland missen twee of meer van de bovengenoemde pijlers. Daarmee scoren Nederlandse werkgevers wel weer iets beter dan hun Europese collega’s, waar de meerderheid geen brede aandacht heeft voor vitaliteit binnen de organisatie.

Verkeerd begrepen
Vitaliteit is een vaak verkeerd begrepen concept, zegt CCO Health Solutions van Aon Andrew Cunningham in het onderzoeksrapport. “Het wordt gezien als belangrijk, maar tegelijkertijd ongrijpbaar en de toegevoegde (bedrijfs)waarde wordt vaak niet helder. Dat is niet verwonderlijk. Ons onderzoek laat zien dat alle werkgevers wel iets bieden om de fysieke en emotionele gezondheid van medewerkers te ondersteunen; maar slechts 30 procent van de medewerkers is ‘veerkrachtig’. Het HR-beleid kan dus effectiever, met meer aandacht voor de voordelen van een vitaliteitsbeleid.

“Een deel van de uitdaging is om het gesprek te verschuiven van gezondheid en vitaliteit als een ‘nice-to-have’, naar het inzicht dat vitale medewerkers het succes van de organisatie beïnvloeden. Slim, strategisch investeren in de vitaliteit van mensen is meer dan een goede huishouding voeren – het is wat helpt om bedrijven te laten excelleren.”

Bron: Aon

GEEN REACTIES