Allianz waarschuwt voor schades door burgerlijke onrust

Allianz waarschuwt voor schades door burgerlijke onrust
© Pixabay

Het wordt hoog tijd dat bedrijven hun verzekeringspolissen checken en hun noodplannen waar nodig herzien, om zich voor te bereiden op een periode van burgerlijke onrust, met extra schades tot gevolg. Oorzaken zijn de stijgende kosten van levensonderhoud en het verlies van vertrouwen in traditionele media en overheden.

Deze waarschuwende woorden spreekt Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), onderdeel van de Allianz Group. AGCS ziet wereldwijd het vertrouwen in traditionele informatiebronnen en leiderschap ondermijnd worden. Tegelijkertijd groeit de rol van sociale-mediaplatforms. Hierdoor kunnen lokale opstootjes, rellen en gewelddadigheden snel om zich heen grijpen.

Dit vormt een risico voor bedrijven: naast gebouwen of activa die materiële schade oplopen, kan de bedrijfsvoering ernstig worden verstoord door onbereikbare panden, met inkomstenderving tot gevolg.

AGCS noemt als doelen van burgerlijke onrust – of nevenschade die daaruit voortvloeit – onder meer overheidsgebouwen, transportinfrastructuur, toeleveringsketens, winkelpanden, ondernemingen in buitenlandse handen, benzinestations, distributiecentra en toerisme- of horecabedrijven.

Naschokken van COVID-19

“Burgerlijke onrust is nu voor veel bedrijven een groter risico dan terrorisme”, zegt Srdjan Todorovic, hoofd van de afdeling Crisis Management van AGCS in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. “Het is onwaarschijnlijk dat deze sociale onrust snel zal afnemen, gezien de naschokken van Covid-19, de crisis in de kosten van levensonderhoud en de ideologische verschuivingen die samenlevingen over de hele wereld verdelen.”

Ook de Verenigde Naties waarschuwden al voor de destabiliserende kracht van verstoorde toeleveringsketens en stijgende voedsel-, brandstof- en kunstmestprijzen, met name door de oorlog in Oekraïne. Rusland en Oekraïne vertegenwoordigen ongeveer 30% van de wereldproductie van tarwe.

De invloed van sociale medianetwerken speelt een steeds grotere rol bij het mobiliseren van demonstranten en het intensiveren van maatschappelijke onrust. Todorovic: “Het verenigende en stimulerende effect van sociale media op dergelijke protesten is niet een bijzonder recent fenomeen. Maar tijdens de Covid-crisis combineerde het met andere opruiende factoren zoals politieke polarisatie, antivaccinatie-sentiment en groeiend wantrouwen in de overheid tot een ​​perfect storm van ontevredenheid.”

Gele hesjes

De economische en verzekerde verliezen als gevolg van eerdere protesten waren aanzienlijk, met aanzienlijke claims voor bedrijven en hun verzekeraars. Een paar voorbeelden:

  • In 2018 kwam de Gele Hesjes-beweging in Frankrijk op om te protesteren tegen brandstofprijzen en economische ongelijkheid. In slechts een paar weken tijd liepen Franse retailers $ 1,1 miljard aan inkomsten mis.
  • Een jaar later vonden in Chili grootschalige demonstraties plaats na een verhoging van de metrotarieven. Het leidde tot een verzekerd verlies van $ 3 miljard.
  • In de VS hebben de protesten van 2020 over de dood van George Floyd in politiehechtenis naar schatting geleid tot meer dan $ 2 miljard aan verzekerde verliezen.
  • Zuid-Afrikaanse rellen in juli 2021 veroorzaakte schade ter waarde van $ 1,7 miljard. Directe aanleiding was de arrestatie van voormalig president Jacob Zuma, maar het sentiment was gevoed door een periode van ontslagen en economische ongelijkheid.

Molest

In Nederland onderscheidt het Verbond van Verzekeraars groot en klein molest. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, terrorisme, oproer en muiterij vallen onder groot molest. Dit wordt niet gedekt door verzekeraars onder Nederlands toezicht. Terrorisme valt onder de NHT-clausule, tot een maximum van € 1 miljard per jaar. Onder klein molest wordt verstaan: sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, modelactie, rellen, relletjes of opstootjes. Hierbij verschil de dekking per verzekeraar.

AGCS wijst erop dat vastgoedpolissen in sommige gevallen claims van politiek geweld kunnen dekken, maar dat verzekeraars ook gespecialiseerde dekking bieden om de impact van stakingen, rellen en burgerlijke burgerlijke onrust te verminderen. Allianz Risk Consulting heeft een lijst met technische aanbevelingen ontwikkeld voor bedrijven en individuen om de risico’s van burgerlijke onrust te helpen beperken.

Bron: AGCS

GEEN REACTIES