(Findinet) Agnes Jongerius over pensioenakkoord

Kabinet torpedeerde enige akkoord dat het met sociale partners heeft weten af te sluiten.

Met het torpederen van het enige akkoord dat het kabinet met sociale partners heeft weten af te sluiten blijkt wat zorgvuldig gemaakte afspraken waard zijn: niets. Hiermee geeft het kabinet een totaal verkeerd signaal af aan alle gesprekspartners die met dit kabinet te maken hebben.

Mensen met lagere inkomens, zware beroepen en een lang arbeidsverleden worden onevenredig geraakt door de verhoging van de AOW-leeftijd. Deze mensen beginnen eerder met werken, verdienen minder, doen vaak zwaarder werk en hun levensverwachting is jaren korter.

Voor deze groepen zijn in het pensioenakkoord sociale maatregelen overeengekomen voor de periode 2013-2020 om de nadelige gevolgen grotendeels te compenseren. In de voorstellen uit het Kunduz-akkoord worden juist deze sociale maatregelen (zoals de inkomensafhankelijke werkbonus en ouderenkorting, extra 0,6% AOW en de uitgebalanceerde Beleidsagenda 2020 gericht op bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers) gesloopt, terwijl de verhoging van de AOW-leeftijd per direct ingaat. Mensen die al met prepensioen zijn en waarvan het pensioen vaak al enige tijd niet wordt geïndexeerd vallen hierdoor onnodig in een extra inkomensgat. De overgangsmaatregel is schrijnend laag. Het kabinet creëert zelf een AOW-gat en stelt ter compensatie voor dat deze mensen zich in de schulden steken om het gat te overbruggen.

Van de groep 65+ werkt nu ongeveer 5%. Dit betekent dat 95% voor of uiterlijk op 65 jaar is gestopt met werken. Verreweg de meeste mensen hebben nu dus al geen werk meer en zijn met prepensioen of flexibel pensioen.
De AOW-maatregel kost deze mensen 1.500 euro in 2013 oplopend tot 4.000 euro in 2015, terwijl ook het aanvullend pensioen niet wordt geïndexeerd. Deze groep heeft eigenlijk geen mogelijkheden om het inkomensverlies te compenseren. De kans op werk voor oudere werklozen is minimaal: 2%.

De minimale kans op werk voor oudere werkzoekenden is een belangrijk bezwaar tegen het overhaast vervroegen van de AOW-leeftijd. Als mensen langer moeten doorwerken, moeten zij daar ook de gelegenheid voor krijgen. Een verhoging van de AOW-leeftijd levert niets op als mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. De kosten hiervoor worden ook door jongeren betaald. Vakcentrales en werkgeversorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt in de beleidsagenda 2020 om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers in de periode tot 2020 flink te verbeteren. Ook deze afspraken dreigen te worden geschrapt. De pensioenopbouw wordt vooral voor jongeren beperkt door het opbouw percentage fors te verlagen. Dit staat een generatiebestendige oplossing in de weg.

(bron: brief FNV van 29 mei 2012 aan het kabinet)

GEEN REACTIES