‘Afschaffen doorsneesystematiek is gelopen race’

© Pixabay.com

Het afschaffen van de doorsneepremie bij pensioenfondsen zal waarschijnlijk gewoon doorgaan. Dat verwacht Nicole Beuken, directeur van het ABP.

In het nieuwste nummer van FD Pensioen Pro stelt zij dat het verdwijnen van de doorsneesystematiek ‘een gelopen race’ is. Bij de zogeheten doorsneepremie betalen jongere deelnemers verhoudingsgewijs meer dan ouderen, die op hun beurt, als zij zelf ouder zijn, weer relatief minder pensioenpremie afdragen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven van de systematiek af te willen. Minister Koolmees van SZW heeft dit eind januari aan de Tweede Kamer nog eens per brief bevestigd. De vakbonden en de linkse oppositiepartijen zijn evenwel nog altijd huiverig om deze vorm van solidariteit tussen jong en oud af te schaffen. Maar ABP-directeur Beuken denkt derhalve dat het plan gewoon doorgaat.

Compensatie
Het afschaffen levert 45+ers naar verwachting een flink pensioentekort op, dat gecompenseerd zal moeten worden. Bij ABP zal deze compensatie kunnen worden opgelost binnen de eigen pensioenregeling, verwacht Beuken. Voorwaarde is wel dat pensioenfondsen extra fiscale ruimte krijgen. Zelf denkt Beuken aan een premiejaar, om zo meer premie te kunnen inleggen. De jaarpremie bij ABP bedraagt ongeveer €10 mrd. Beuken: ‘Dat hebben we niet allemaal nodig. Binnen de ruime marge achten wij een evenwichtige afschaffing van de doorsneeproblematiek mogelijk.’ Verder vindt zij het belangrijk dat deze transitie in een korte periode wordt afgerond en er geen overgangstermijn van een paar jaar komt. ‘Na een paar jaar is namelijk iedereen vergeten waarom er precies een overgangsregeling was.’

Lump sum
Beuken toont zich in het interview met Pensioen Pro niet al te enthousiast over het opnemen van een flink bedrag ineens door een deelnemer ten koste van het opgebouwde pensioenkapitaal. Deze ‘lump sum’ van bijvoorbeeld 10 of 15% is ook een voorstel van Koolmees. Beuken betoogt dat de uitvoering waarschijnlijk niet al te ingewikkeld zal zijn maar dat ‘we er ook weer niet teveel van moeten verwachten’. De suggestie om met de lump sum je hypotheek (deels) af te lossen wordt volgens haar te groot gemaakt. In de meeste gevallen gaat het ‘maar’ om €15.000: ‘je kunt wel op je huis aflossen, maar het bedrag dat daarvoor beschikbaar is, is niet zo groot. Waarschijnlijk is het slimmer om dat geld niet in stenen te stoppen, maar te laten renderen.’ Wel kan een dergelijke uitkering volgens haar geschikt zijn voor het maken van een reis of het kopen van een camper.

Bron: FD Pensioen Pro

GEEN REACTIES