AFM: Verzekeraars op goede weg bij nazorg beleggingsverzekeringen

Verzekeraars laten goede vorderingen zien bij het helpen van klanten met een beleggingsverzekering, vindt de AFM. Wel is op een aantal onderdelen extra inspanning nodig.

Rapport

In het vandaag gepubliceerde rapport ‘Nazorg beleggingsverzekeringen’ stelt de AFM vast dat alle verzekeraars ten opzichte van eind 2014 stappen hebben gezet in het ‘activeren’ van polishouders. Daarmee doelt de toezichthouder op het geven van inzicht aan polishouders in de waardeontwikkeling van hun beleggingsverzekering en het bieden van overzicht in de mogelijkheden om deze verzekering aan te passen.

Activeren

Voor niet opbouwende en hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen gelden wettelijke resultaatverplichtingen. Op de deadline, 21 augustus 2015, wisten 10 van de 17 verzekeraars nagenoeg alle polishouders met een niet opbouwende beleggingsverzekering te activeren. Zeven verzekeraars (ABN Amro Leven, Achmea, Allianz, BNP Paribas, Conservatrix, De Goudse en Reaal) komen niet aan de 100%, van wie Reaal (ofwel Vivat) significant achterblijft. Voor hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen konden alle verzekeraars het vereiste percentage van 80% van de polishouders activeren.

Advies

Ondanks de behaalde vorderingen ziet de AFM ruimte voor verbetering bij het hersteladvies. Sommige verzekeraars geven alleen inzicht in de waardeontwikkeling van de beleggingsverzekering met bijbehorende mogelijkheden om de verzekering aan te passen. De AFM vindt dat adviseren verder gaat dan het voorleggen van verschillende opties. Een adviseur moet volgens de toezichthouder een concrete aanbeveling doen wat volgens hem of haar de best passende oplossing is voor een klant.

Kwetsbaar

Daarnaast signaleert de AFM dat, ondanks de activeringsinspanningen door verzekeraars, een groep klanten nauwelijks in beweging komt. In deze groep bevinden zicht volgens de AFM klanten met een kwetsbare financiële positie, juist wanneer ze geen actie ondernemen. Het motiveren en in beweging krijgen van deze groep verdient dan ook de aandacht van alle betrokken partijen, aldus de AFM. Dijsselbloem

Minister van Financiën Dijsselbloem laat in een reactie aan de Tweede Kamer weten dat, gelet op de al bestaande fiscale begeleiding van wijzigingen in beleggingsverzekeringen, hij op dit moment geen noodzaak ziet om nog nadere maatregelen te treffen op dit vlak. Verder is de Minister positief over het initiatief van verzekeraars om bij schikkingen bij beleggingsverzekeringen geen geheimhoudingsbepalingen meer op te nemen en zich niet meer zullen beroepen op geheimhoudingsbepalingen uit het verleden.

Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie dat verzekeraars zich extra inspannen om klanten te bereiken en te activeren. Het Verbond wijst op een gezamenlijke website met het Nibud (www.nibud.nl/beleggingsverzekeringen) en op de inrichting van een onafhankelijk adviesloket waar consumenten kosteloos hersteladvies kunnen krijgen.

GEEN REACTIES