AFM: Rabo mag advieskosten niet koppelen aan productverkoop

Iedere vorm van het al dan niet in rekening brengen van advies die enige verband tussen legt met het afsluiten van een product is onwenselijk.

Rabo brengt alleen advieskosten inzake een hypotheek in rekening als de klant daadwerkelijk de offerte accepteert (zie: Gratis shoppen bij Rabo voor hypotheekadvies).

Adfiz heeft zich tegen deze systematiek verzet en bij de AFM hierover navraag gedaan. Normaal gesproken doet een toezichthouder geen uitspraken over een lopende individuele zaak. Het is dan ook uniek te noemen dat de AFM hier een uitzondering maakt en het Rabo-systeem openlijk bespreekt.

In RTL Nieuws stelde AFM-woordvoerder Martijn Pols de koppeling van de advieskosten aan het al dan niet afnemen van het product ter discussie.

Nu meldt AFM met Adfiz van oordeel te zijn “dat iedereen zich aan de regels moet houden en daarop toe te zien.

”Maar de toezichthouder gaat verder en noemt dan zeer tegen haar gewoonte in man en paard: “De AFM is met Rabobank in gesprek over haar beloningsmodel.

De AFM vindt dat de kern van het provisieverbod bestaat uit de strikte scheiding tussen het advies en het eventueel af te sluiten financieel product. Iedere vorm van het al dan niet in rekening brengen van advies die hier toch enige verband tussen legt, is onwenselijk. Het doel van de nieuwe regelgeving is eerlijk en zuiver financieel advies in het belang van de klant, en kan met een ongewenste koppeling worden ondergraven.

De AFM is daarom ook in gesprek met Rabobank om te bezien in hoeverre het beloningsmodel van de bank past in de nieuwe normen en de doelstelling van het provisieverbod. Omdat bij Rabobank advies alleen betaald hoeft te worden als een product bij Rabobank wordt gekocht, ontstaat alsnog de oude situatie waarin advies en product worden vermengd worden. Dit staat haaks op de doelstellingen van het provisieverbod. De AFM vindt dit daarom onwenselijk.

De AFM heeft de afgelopen weken al tweemaal eerder gewezen op ongewenste ontwikkelingen. De advieskosten mogen niet worden betaald via (een deel van) de premie of andere periodieke betalingen voor een financieel product. Ook is het niet toegestaan de kosten voor het advies structureel kwijt te schelden.”

Tot zo ver de verklaring van de AFM.

Het wekt de indruk dat de AFM in de gesprekken de Rabo nog niet heeft kunnen overtuigen en deze publiciteit gebruikt om de druk op de bank op te voeren. Kennelijk wil de AFM het langdurige proces dat moet leiden tot een maatregel of boetebesluit niet afwachten en Rabo dwingen binnen kortere tijd tot inkeer te komen.

GEEN REACTIES