(Findinet) AFM pakt pensioenadviserende accountants aan

De AFM heeft geconstateerd dat accountantskantoren en actuariële adviesbureaus regelmatig adviseren over financiële producten zonder te beschikken over een vergunning.

Het gaat hier bijvoorbeeld om het vergelijken en aanbevelen van (collectief) verzekerde pensioenregelingen en het begeleiden van de klant in de onderhandelingen met de verzekeraar.

Accountants en ook actuariële adviesbureaus maken gebruik van artikel 5 van de Vrijstellingsregeling. Een artikel dat een doorn in het oog van de professionele pensioenadviseurs die straks aan zware deskundigheidseisen moeten voldoen. Door te adviseren op grond van de vrijstellingsregeling gelden die deskundigheidseisen niet. Hoewel het voor zowel klanten als de branche duidelijker zou zijn als die vrijstelling verdwijnt, volstaat de AFM met het nog eens uitleggen van de regeling.

Wel verscherpt de AFM het toezicht op de vrijgestelde adviseurs. En houdt strak in de gaten dat naast advisering niet ook sprake is van bemiddelen. De regeling staat namelijk niet toe dat bemiddeld wordt in het product dat is geadviseerd.

Bemiddelen

De AFM zegt over bemiddelen: “Een (collectief) verzekerde pensioenregeling is een (levens)verzekering en dus een financieel product volgens de Wft. Voor bemiddelen in financiële producten is een vergunning nodig op grond van artikel 2:80, eerste lid, Wft. De Wft hanteert een ruim begrip van bemiddelen. Alle werkzaamheden die zijn gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar, gelden als bemiddelen.

Wanneer een pensioenadviseur voor zijn klant offerteaanvragen verricht, de contractonderhandelingen uitvoert, of anderszins behulpzaam is bij het totstandbrengen van een verzekeringsovereenkomst, is dus sprake van bemiddelen. Dit is ook al het geval als de pensioenadviseur meer dan contactgegevens van zijn klant aan de verzekeraar verstrekt. Het maakt daarbij niet uit of de pensioenadviseur voor zijn diensten wordt betaald door de klant, of daarvoor provisie ontvangt van de verzekeraar.”

Een andere belangrijke bepaling in de Vrijstellingsregeling is dat de adviezen slechts een marginaal onderdeel uitmaken van de totale werkzaamheden van het kantoor.

Zie ook ‘Adviseren’ in de Findinet Kennisportal

GEEN REACTIES