AFM gaat uitvoering eigen pensioenregeling aanbesteden

AFM gaat pensioenfonds aanbesteden
© Px

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven om de uitvoering van haar pensioenregeling onder te brengen bij een algemeen pensioenfonds (APF). Het eigen pensioenfonds ‘Pensioenfonds AFM’ is een klein fonds met relatief hoge uitvoeringskosten. De AFM verwacht met het aansluiten bij een APF schaalvoordelen en een besparing in de uitvoeringskosten te realiseren.

De AFM heeft in de afgelopen maanden, samen met De Nederlandsche Bank onderzocht of er voor beide pensioenfondsen mogelijkheden waren voor samenwerking. Vooralsnog is hiervoor bij DNB en haar pensioenfonds echter geen urgentie voor een wijziging in de pensioenuitvoering, waardoor de AFM nu voor een andere oplossing kiest.

Tot 12 januari 2017 kunnen algemene pensioenfondsen zich inschrijven voor de Europese aanbesteding. De AFM verwacht medio 2017 meer informatie te kunnen geven over een eventuele aansluiting bij een APF.
(AFM)

GEEN REACTIES