AFM gaat naleving SFDR onderzoeken

AFM gaat naleving SFDR onderzoeken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) start in het najaar met een onderzoek naar de naleving van de vereisten van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Eerder onderzoek van de AFM wees uit dat beheerders van beleggingsfondsen de SFDR-classificatie van fondsen niet altijd correct weergeven. De AFM gaat nu controleren of de beheerders dit hebben aangescherpt. Ook gaat de AFM onderzoek doen naar een aantal SFDR-vereisten en de naleving van de aan de SFDR gelieerde Taxonomie Verordening.

Classificatie van duurzame fondsen

Uit een onderzoek dat de AFM in september 2021 deed, bleek dat van de 46 onderzochte fondsen die ‘duurzame beleggingen’ als doel hebben, slechts een deel daadwerkelijk als duurzaam geclassificeerd kan worden. De AFM keek hiervoor naar door de fondsen verschafte informatie. In het nieuwe onderzoek gaat de AFM opnieuw kijken naar de informatie die de beheerders geven. Dat zal zijn de informatie die beschikbaar is op de website van de fondsbeheerder en, indien nodig, aanvullende informatie die de AFM gaat opvragen.

Na het vorige onderzoek heeft de AFM de beheerders gevraagd nogmaals naar de classificatie van hun fondsen te kijken en deze aan te passen als het fonds toch niet zo duurzaam is als nodig om als duurzaam product aangemerkt te worden. In het nieuwe onderzoek gaat de AFM kijken of de beheerders dit ook daadwerkelijk hebben gedaan.

Naast het controleren van de classificatie van de beleggingsproducten gaat de AFM ook bekijken of beheerders voldoende informatie beschikbaar stellen op hun website over de gedragslijnen met betrekking tot duurzaamheid en over de integratie van duurzaamheid in hun beloningsbeleid.

Transparantie over duurzaamheid

Een tweede punt waar de AFM aandacht aan gaat besteden, is aan de Taxonomie Verordening. Aan deze verordening is een aantal transparantievereisten gekoppeld. Twee daarvan, met betrekking tot de bestrijding van en de aanpassing aan klimaatverandering, zijn al sinds 1 januari 2022 van kracht. Dat betekent dat beheerders van financiële producten die een milieudoelstelling of milieukenmerken hebben en zich daarom duurzaam willen noemen, moeten rapporteren over wat zij doen voor die milieudoelstellingen. Hier gaat de AFM in het onderzoek op letten.

Met ingang van 1 januari 2023 treden nog vier vereisten in werking. Deze hebben betrekking op water, de circulaire economie, vervuilingsbeheersing en biodiversiteit. Deze vallen nu nog buiten het onderzoek.

Bron: AFM

GEEN REACTIES