AFM: aanbieders opeethypotheek zwijgen over rente-op-rente-effect

Ouderen veroveren de woningmarkt
© Pixabay

Een aantal aanbieders is niet duidelijk over de risico’s die samenhangen met de zogeheten ‘opeet-hypotheek’. Dat stelt de AFM op basis van eigen onderzoek.

Als voorbeeld van zo’n risico noemt de toezichthouder het ‘rente-op-rente-effect’ dat optreedt bij een opeethypotheek. Bij een dergelijke hypotheek (ook wel seniorenhypotheek genoemd, omdat de daarbij gepaard gaande lening kan worden gebruikt voor pensioenaanvulling) betaalt een de rente niet direct uit eigen middelen, maar wordt deze opgeteld bij de openstaande hypotheekschuld. Omdat de hypotheekaanbieder ook rente rekent over de eerder in het kader van deze hypotheek gerekende rente, ontstaat hierdoor een rente-op-rente effect.

In een voorbeeld rekent de AFM voor dat bij een eenmalige opname van 50.000 euro, de schuld door dit effect (vaste rente van 3%) bijna is verdubbeld naar bijna 92.000 euro. In het geval van periodieke opname is het rente-op-rente-effect veel kleiner (vaste rente van 3,5%), waardoor de schuld na twintig jaar op zo’n 70.000 euro uitkomt.

Deze verschillen kunnen groter of kleiner zijn, al naar gelang een vaste of variabele rente. De AFM benadrukt verder dat de rente die bij opeethypotheken wordt gebruikt doorgaans hoger is dan bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek. Omdat de schuld door het effect snel kan oplopen, ontstaat het risico van een restschuld of gedwongen verkoop.

De AFM vindt dat een aanbieder er rekening mee moet houden dat de doelgroep, ook wanneer de overwaarde is benut, het zich moet kunnen veroorloven om gedurende de looptijd van de verzilverhypotheek in zijn woning te blijven wonen. ‘Denk hierbij aan het hebben van voldoende financiële middelen voor het onderhoud van de woning en mogelijke aanpassingen in de woning om er langer in te kunnen blijven wonen.’

In het onderzoek constateert de AFM dat op de websites van bepaalde ondernemingen
onvoldoende aandacht is voor de nadelen en de risico’s van de verzilverhypotheek. ‘Een voorbeeld hiervan is dat het rente-op-rente effect en de gevolgen hiervan niet worden benoemd.’ Aanbieders kunnen dit verbeteren door in de informatievoorziening te werken met ‘maatmensen’: fictieve personen die als voorbeeld dienen.

GEEN REACTIES