Aflossingsverplichting eigen woning blijft 100%

Aflossingsverplichting eigen woning blijft 100%
© Pixabay

Er komt geen versoepeling van de fiscale aflossingsverplichting voor eigenwoningschulden. Een versoepeling van de aflossingsverplichting zou derving van belastinginkomsten betekenen, en daarnaast extra verstoring door de overheid op de woningmarkt plus een stijging van de hypotheekschulden. Dit schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een antwoord op de motie van Kamerleden Snels en Dijkgraaf van november vorig jaar.

‘Lasten in spitsuur van leven onnodig verhoogd’
De Kamerleden stelden dat de aflossingsverplichting van 100% die sinds 2013 voor nieuwe leningen geldt als voorwaarde om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, de lasten voor mensen in het spitsuur van hun leven verhoogt en dat er eigenlijk geen financiële of inhoudelijke reden is om het volledige bedrag binnen 30 jaar af te moeten lossen. Daarom verzochten zij de regering om de mogelijkheden en gevolgen te onderzoeken van het beperken van de aflossingsverplichting tot een restschuld van bijvoorbeeld 30% van het geleende bedrag.

De staatssecretaris heeft de mogelijkheden laten doorrekenen door het CPB en schrijft: “Een versoepeling van de aflossingsverplichting kan de maandlasten voor huishoudens verlagen, maar zou – zonder beperking van de renteaftrek eigen woning – gepaard gaan met een substantiële derving van belastinginkomsten voor de Staat, een toename van de verstoring door de overheid op de woningmarkt en een stijging van de hypotheekschulden van huishoudens.

“Verder laten zowel bestaande wetgeving als de Gedragscode Hypothecaire Financieringen het al toe om minder dan volledig af te lossen. Hoewel hierbij alleen de hypotheekrente aftrekbaar is van het deel van de woningschuld dat conform de aflossingsverplichting wordt afgelost, biedt dit ruimte voor hypotheekvormen waarmee huishoudens op korte termijn al lagere maandlasten kunnen realiseren.

“Daarnaast wordt de fiscale eigenwoningregeling, waarvan de aflossingsverplichting deel uitmaakt, in 2019 geëvalueerd. Een versoepeling van de aflossings-verplichting ligt om voorgenoemde redenen op dit moment niet voor de hand.”

Bron: Rijksoverheid

GEEN REACTIES