Aegon Adfis: wat te doen met het levenslooppotje?

copyright Pixabay

Het duurt nog wel even maar op 31 december 2021 valt het saldo op de levenslooprekening vrij. Kun je voorkomen dat het bij het belastbaar inkomen over 2021 wordt opgeteld?

Aegon Adfis besteedt deze week in haar nieuwsbrief aandacht aan deze vraag. De levenslooprekening was aanvankelijk bedoeld als spaarpotje om extra verlof te kunnen financieren, bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof, het volgen van een studie of het lopen naar Santiago de Compostella. Deze voorwaarde voor gebruik is al geruime tijd vervallen en het idee van de levenslooprekening heeft in de politiek inmiddels ook afgedaan. In de afgelopen jaren konden rekeninghouders hun saldo fiscaal relatief gunstig opnemen.

Dat neemt niet weg dat er nog flink wat mensen zijn die wel een saldo op deze rekening hebben staan. Behalve voor de oorspronkelijke levensloopdoeleinden houden zij dit bedrag achter de hand als inkomensondersteuning bij toekomstige tegenslag, bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen dit geld laten staan tot eind 2021, maar moeten het (wanneer zij geen actie ondernemen) daarna optellen bij hun belastbaar inkomen over dat jaar. En dat betekent dat de Belastingdienst een forse hap neemt uit het levensloopsaldo.

Zijn er mogelijkheden om het naar andere toekomstvoorzieningen te schuiven? Aegon Adfis stelt dat onder voorwaarden het levensloopsaldo omgezet kan worden in pensioen. ‘Dan moet de huidige pensioenregeling wel een mogelijkheid bevatten om het pensioen aan te vullen en tevens moet de pensioenuitvoerder mee willen werken aan een aanvullende storting. Daarnaast moet er ruimte zijn in de pensioenregeling. Dat wil zeggen dat er op basis van het huidige fiscale kader voor pensioen minder is opgebouwd dat het fiscale maximum’, aldus de pensioenspecialisten van Aegon. Aegon Adfis wijst erop dat gezien de versobering van het fiscale kader in de laatste jaren dat niet vaak voorkomt.

Daarnaast kan het levensloopsaldo niet direct geruisloos worden omgezet in een lijfrente. Wel is er de mogelijkheid om bij opname van het saldo, gebruik te maken van de maximale lijfrentepremieaftrek. Voor de grondslag van de lijfrentepremieaftrek moet worden uitgegaan van het inkomen van het voorafgaande jaar, licht Aegon Adfis toe.

Verder kan het saldo natuurlijk ook geheel of in partjes worden opgenomen, waarbij de klant moet opletten dat het totale belastbaar inkomen niet in de hoogste belastingschijf terecht komt. Aegon Adfis geeft in dit verband nog als suggestie om een beroep te doen op de middelingsregeling. ‘In dat geval wordt het belastbaar inkomen over een periode van drie jaar – waarin ook het hoge belastbaar inkomen van 2021 valt – gemiddeld. Daardoor kan uw klant de progressie over het eenmalige hoge inkomen temperen.’

Bron: nieuwsbrief Aegon Adfis

GEEN REACTIES