‘Adviseurs op goede weg bij activeren klanten beleggingsverzekering’

De meeste financieel adviseurs hebben meer dan tachtig procent van hun klanten met een hypotheek gebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit stelt de AFM.

Streefcijfer

Dat blijkt uit een enquête onder zestig adviseurs met veel beleggingsverzekeringen in hun portefeuille, die het AFM in oktober vorig jaar uitvoerde. Met deze tachtig procent halen de adviseurs het streefcijfer omtrent de nazorg voor beleggingsverzekeringen. Uit de enquêteresultaten blijkt verder dat sommige adviseurs niet weten uit welk type beleggingsverzekeringen hun portefeuille bestaat. De AFM vindt dit zorgelijk en roept adviseurs op om een goed en gedetailleerd inzicht te hebben in hun eigen portefeuille.

Hersteladvies

Verder signaleert de toezichthouder dat er bij adviseurs onduidelijkheid bestaat over het verschil tussen adviseren en activeren. De AFM stelt dat bij hersteladvies dezelfde adviesregels gelden als voor ieder ander advies over impactvolle financiële producten. Klanten die geen hersteladvies willen, moeten door de adviseur worden geactiveerd, aldus de AFM. Dit betekent dat zij inzicht krijgen in hun situatie en overzicht van de verbetermogelijkheden en zo nodig stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren.

Good practices

Om het hersteladvies aan en activeren van klanten verder te verbeteren, levert de enquête volgens de AFM enkele good practices. Deze gelden ook voor klanten met andere beleggingsverzekeringen (bv pensioengebonden):

  • Sommige adviseurs hebben één medewerker (gedeeltelijk) vrijgemaakt om hersteladvies te laten geven, die daarmee ook meteen specialist is.
  • Door het opstellen van een informatiedocument voor hersteladvies (dat op zichzelf kosteloos is), is voor klanten meteen duidelijk waarvoor wel en waarvoor geen kosten gerekend worden. Klanten zijn dan sneller geneigd in te gaan op het aanbod van hersteladvies.
  • Combineer het hersteladvies met het geven van een actueel overzicht van de stand van zaken over andere financiële producten zoals spaarproducten en lijfrenteverzekeringen. De adviseur die deze werkwijze in de enquête aandroeg, ontvangt naar eigen zeggen structureel hogere klantwaarderingen.

Bron: Nieuwsbrief AFM

GEEN REACTIES