Advieskosten uitvaartverzekering verder gedaald

De gemiddelde advieskosten voor uitvaartverzekeringen van intermediairs met een vaste fee zijn in 2015 verder gedaald. Gemiddeld betaalde een klant in 2015 € 116 euro voor uitvaartverzekeringsadvies, een daling van circa 13% ten opzichte van 2014. In 2014 daalden deze kosten nog met 30%. Dat blijkt uit een analyse van Monuta, die de tarieven van 918 intermediairs vergeleek.

Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij Monuta: “In 2013, toen het provisieverbod net van kracht was, zochten nog veel intermediairs naar een passend tarief voor hun uitvaartadvies. Het gemiddelde tarief was destijds bijna € 195.

Doorlopend serviceabonnement
De gemiddelde kosten van een doorlopend serviceabonnement gingen juist omhoog: van € 4,92 naar € 6,81 per maand. Het percentage intermediairs dat een doorlopend serviceabonnement aanbiedt daalt, van 19% naar 16%. Nagenoeg eenzelfde percentage (17%) kiest voor een combinatie van eenmalige advieskosten en een serviceabonnement.

Uit onderzoek door GfK (2015) onder 55.000 Nederlanders, blijkt dat de markt voor uitvaartverzekeringen nog lang niet is verzadigd: drie op de tien ondervraagden ziet geen enkele mogelijkheid om de kosten van de uitvaart binnen 30 dagen te kunnen betalen. 12% geeft aan het bedrag niet zelf te kunnen betalen, maar wel te verwachten het geld op een andere manier bij elkaar te kunnen krijgen en nog eens een op de tien heeft geen idee of ze de kosten binnen de gestelde betalingstermijn kunnen voldoen.

(Bron: Monuta)

GEEN REACTIES