Meer huishoudens sterk afhankelijk van uitkering

© Pixabay

Meer huishoudens zijn in de afgelopen jaren uitkeringsafhankelijk geworden. Het gaat dan vooral om uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en de bijstand.

Recessie

Een huishouden is ‘sterk uitkeringsafhankelijk’ wanneer een uitkering ten minste veertig procent van het bruto-inkomen uitmaakt. In 2008 viel 9,1% van de huishoudens in deze groep. Door de recessie is dit gestegen naar 11,6% in 2014. Dit zijn 875.000 huishoudens. Van hen ontving 35% in 2014 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 34% een bijstandsuitkering en 19% een werkloosheidsuitkering.

Langdurig

Het percentage huishoudens dat langdurig afhankelijk is van een uitkering steeg de laatste jaren licht naar 6,1%. Het gaat volgens het CBS om een hardnekkige situatie voor een groep van ongeveer 400.000 huishoudens. Binnen deze groep ontvangt 43% een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 41% een bijstandsuitkering. Twee procent ontvangt een werkloosheidsuitkering.

Eenoudergezinnen met kinderen, alleenstaanden en niet-westerse huishoudens zijn sterk vertegenwoordigd in zowel de 2014-cijfers als de huishoudens die langdurig uitkeringsafhankelijk zijn.

Bron: CBS

GEEN REACTIES