Adfiz opent kennisportaal nieuw pensioenstelsel

Adfiz opent kennisportaal nieuw pensioenstelsel
© Lukas Bieri, Pixabay

Pensioenadviseurs kunnen zich alvast inlezen in het nieuwe pensioenstelsel. Brancheorganisatie Adfiz heeft voor haar leden een kennisportaal ingericht.

Naar verwachting wordt begin 2022 het definitieve wetsvoorstel voor herziening van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer ingediend. Het aanpassen van alle pensioenregelingen aan de nieuwe wettelijke regels is een omvangrijk en ingrijpend proces waarvoor strakke deadlines gelden. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om de specifieke deskundigheid en procesbegeleiding van de pensioenadviseur heen. Om deze daarop voor te bereiden en daarbij te helpen, heeft Adfiz alle relevante informatie over het nieuwe pensioenstelsel, de wettelijke fasen, data en deadlines in het aanpassingstraject verzameld.

Het kennisportaal is te gebruiken als naslagwerk en als stappenplan. Deze laatste functie – nog in ontwikkeling – is bedoeld voor specifieke informatie over de stappen die de adviseur moet zetten bij de keuze voor (1) de eerbiedigende werking, (2) het aanpassen van de huidige uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst, om vervolgens gebruik te kunnen maken van eerbiedigende werking, of (3) transitie.

Alle informatie, data en deadlines in het kennisportaal zijn gebaseerd op het conceptwetsvoorstel Toekomst pensioenen. De inhoud is daarmee nog niet definitief. Zodra de wet definitief is, zal Adfiz het portaal waar nodig updaten.

GEEN REACTIES