Zelfstandigen Bouw doet ‘wat verzekeraars niet willen of niet kunnen’

Zelfstandigen Bouw doet ‘wat verzekeraars niet willen of niet kunnen’
© Pixabay

Zelfstandigen Bouw start een eigen arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers: de AOV Bouw. De voorziening doet denken aan de principes van een broodfonds. De beroepsorganisatie zegt daarmee te doen ‘wat verzekeraars niet willen of niet kunnen’.
Elke zzp’er kan zich bij de AOV Bouw aansluiten. Er is geen medische selectie. Iedereen wordt geaccepteerd, ook 60-plussers. Voorwaarden zijn dat men lid is van Zelfstandigen Bouw, inkomen genereert uit de eigen onderneming en dat men staat is voor minimaal 35% van de gebruikelijke tijd zijn beroep/werkzaamheden uit te voeren.

Deelnemers aan de AOV Bouw zetten maandelijks een bedrag opzij op een speciale AOV Bouw-rekening. Wordt een deelnemer ziek, dan ontvangt hij daaruit – na een wachtperiode van twee maanden –  van alle anderen maandelijks een schenking gedurende een periode van maximaal twee jaar of maximaal vijf jaar.

Verzekerden die € 150,- euro per maand inleggen, ontvangen bij ziekte of een ongeval gedurende 2 jaar een schenking van € 2150,- per maand. Wie € 350,- per maand inlegt, ontvangt 5 jaar lang en schenking van € 2350,- per maand.

Torenhoge premie
“Wij vinden dat elke zzp’er zich moet kunnen verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid”, zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “Nu lukt dat veel zzp’ers niet omdat zij de torenhoge premie van soms wel 1000 euro per maand niet kunnen ophoesten. Anderen kunnen zich niet verzekeren omdat zij te oud zijn of niet gezond genoeg. Verzekeraars en politiek zijn kennelijk niet in staat voor een goede, toegankelijke regeling te zorgen. Daarom doen wij het nu zelf.”

Reaal
Onlangs sloot belangenbehartiger ZZP Nederland een mantelovereenkomst met Reaal, waarmee zzp’ers korting kunnen krijgen op de premie voor de AOV van Reaal. De verzekeraar biedt zzp’ers, aangesloten bij ZZP Nederland, een korting van 5% op de premie van een UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering. De regeling geldt echter alleen voor beroepen die vallen in het UNIM-tarief 3. Dit zijn vooral ‘bureaubanen’: beroepen met een adviesrol en beroepen uit de zakelijke dienstverlening, zoals consultant/trainer, ICT-specialist, interim-manager of organisatieadviseur.

Bron: Zelfstandigen Bouw

GEEN REACTIES