Acture: Geef psychisch verzuim zelfde aanpak als andere verzuimoorzaken

Acture: Geef psychisch verzuim zelfde aanpak als andere verzuimoorzaken
© Prawny, Pixabay

In het kader van de European Mental Health Week vestigt Acture de aandacht op psychische klachten op het werk. De private uitvoerder van de Ziektewet voor Eigenrisicodragers ontwikkelde een signaalkaart om leidinggevenden psychische klachten sneller te laten herkennen.

“Psychische klachten vormen een bom onder de arbeidsmarkt”, aldus Maudie Derks, CEO van Acture. Een substantieel deel van het verzuim op de werkvloer in Nederland houdt verband met psychische klachten. Dit aandeel groeit én het verzuim door deze oorzaak duurt langer. Leidinggevenden zijn veelal onvoldoende geëquipeerd om de signalen van aanstaand verzuim als gevolg van stress te signaleren, waardoor langdurig verzuim veelal het gevolg is.

Disbalans tussen belastbaarheid en feitelijke belasting

Het hele spectrum van niet kunnen werken door (over)spanning, overwerkt zijn, stress en burn-out-achtige klachten zijn te vangen met de term psychisch verzuim. Arbeidsdeskundigen omschrijven de doelgroep ook wel als medewerkers met een disbalans tussen enerzijds hun belastbaarheid en anderzijds de feitelijke belasting die het werk in combinatie met persoonlijke en externe factoren op dat moment geeft.

Psychisch verzuim verdient eenzelfde aanpak als andere verzuimoorzaken, is de boodschap van Acture; we moeten het tastbaar maken en toewerken naar concrete oplossingen mét werkaanpassingen.

Alle hens aan dek

Maudie Derks: “Op dit moment is het alle hens aan dek op de arbeidsmarkt. De tekorten zijn bijna niet te overzien. Dus moet voorkomen worden dat medewerkers uitvallen. Sterker nog… als we meer aandacht besteden aan het welzijn van medewerkers, lossen we ook een deel van de arbeidsmarkttekorten op. Valt iemand door te veel stress uit, dan ben je eigenlijk al te laat. Je moet het vóór zijn. En de signalen zien dat iemand onder druk staat. Dat is het moment waarop werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben: uitval voorkomen, dat is goed voor het bedrijf en voor de medewerker.”

Cocktail van maatregelen

In een eerder dit jaar verschenen ‘Orange Paper’ van Acture is bepleit: werkgevers, neem verzuimbeperking – en nadrukkelijk ook beperking van psychisch verzuim – structureel mee in de cocktail van maatregelen, voorstellen en oplossingsrichtingen die worden besproken rondom arbeidsmarktkrapte en een leefbaar land. We laten een groot arbeidspotentieel liggen en bovendien: de werknemer met (dreigende) psychische klachten verdient een activerende aanpak die hem of haar verder helpt.

Drie aandachtspunten

Dit kan door drie aandachtspunten: werkgevers, die het onderwerp ‘ziekteverzuim’ hoog op hun agenda zetten. Leidinggevenden die beter en actiever signaleren. En medewerkers die bewuster zijn, stress signalen beter herkennen en hierover opener communiceren met hun leidinggevenden.

De signaalkaart

Bij onderstaande symptomen zou een leidinggevenden met een medewerker in gesprek moeten gaan.

De medewerker:

  • Realiseert in toenemende mate deadlines niet
  • Haakt steeds vaker af in piekperiodes, zet de schouders er niet meer onder
  • Mist steeds vaker (zelf)inzicht in situaties van stress en/of tegenslagen
  • Raakt sneller geïrriteerd bij feedback en discussie
  • Komt gejaagd en/of rusteloos over, kan moeilijker focus en aandacht vasthouden
  • Heeft moeite om hoofd- en bijzaken te onderscheiden
  • Voelt zich in zijn of haar functie overvraagd door ontwikkelingen in de privésfeer en/of werksituatie

Bron: Acture

GEEN REACTIES