Achmea wil lagere zorgkosten bij basisverzekering

bron: Achmea

Achmea stelt zich ten doel om de claims ratio bij de basisverzekering terug te brengen van 99,3% in 2017 naar 96% in 2020.

Dat stelde bestuursvoorzitter Willem van Duin donderdag tijdens de zogeheten ‘Capital Markets Day’, waar de verzekeraar analisten en beleggers bijpraatte over de actuele ontwikkelingen bij Achmea. In combinatie met een stabiele kostenratio van ongeveer 3%, zou daarmee de basisverzekering een winstgevende tak van sport worden.

Instrumenten
Achmea gebruikt verschillende instrumenten om dit te bereiken. Zo wil de verzekeraar beter gebruik maken van de inkoopkracht bij zorgverleners. Daarnaast streeft Achmea naar een evenwichtige klantenkring; de verzekerde populatie ligt nu in lijn met de algehele Nederlandse bevolking. Verder wil Achmea sterker inzetten op preventie, onder meer door vitaliteitsdiensten als Activy van Zilveren Kruis. Opvallend genoeg noemde Van Duin niet het middel van een hogere premie om de claims ratio te verbeteren, hoewel de bestuursvoorzitter wel signaleert dat in de zorgmarkt de premie naar kostprijsniveau tendeert.

Marktaandeel
Achmea is bij de zorgverzekeringen met 5,1 mln klanten de grootste partij op de Nederlandse zorgmarkt met een marktaandeel van 30%. Van deze 5,1 mln klanten heeft Zilveren Kruis er 3,4 mln en De Friesland er 0,6 mln. Na de fusie van deze twee partijen heeft Zilveren Kruis 4 mln klanten. Verder heeft Avéro bijna 400.000 klanten, FBTO 339.000 en Interpolis 259.000 klanten.

Winstuitkering
Verder ging Van Duin in zijn presentatie nog in op de status van het omstreden wetsvoorstel dat zorgverzekeraars verbiedt om winst uit te keren. De nieuwe regering is overeengekomen om de zorgen die DNB en de NZa hadden bij het oorspronkelijke voorstel, te adresseren. In een amendement wordt aangegeven, dat moet worden voorkomen dat middelen die bestemd zijn voor zorgverlening, worden gebruikt voor andere doeleinden. Dit amendement moet nog worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer.

Volgens Van Duin is daarmee de kou uit de lucht, aangezien Achmea toch al geen plannen had om dividenden uit te keren vanuit de basisverzekeringstak. Van Duin noemde het wetsvoorstel zelfs ‘onnodig’.

GEEN REACTIES