Zzp’er sluit steeds minder vaak aov of lijfrente af

Zzp’er sluit steeds minder vaak aov of lijfrente af
© Pixabay

Het aantal zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering daalt gestaag. In 2016 was 19 procent van de zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In 2011 was dat nog ruim 23 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In dezelfde periode daalde eveneens het aandeel zelfstandigen dat een lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening. In 2016 betaalde 10 procent van de zzp’ers lijfrentepremie; in 2011 was dit nog 13,3 procent. Het beslag op het ondernemersinkomen was 4,0 procent.

Jongeren en ouderen minst vaak verzekerd
Jongere en oudere zelfstandigen hebben het minst vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo betaalde in 2016 slechts 7 procent van de zzp’ers tot 25 jaar een premie aov. In de leeftijd van 25 tot 45 jaar was 21 procent verzekerd, tegen bijna 20 procent van de 45- tot 65-jarigen. Vanaf 65 jaar is van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vrijwel geen sprake meer (1 procent).

Per sector
Zzp’ers in de bouwnijverheid verzekeren zich het vaakst tegen arbeidsongeschiktheid (32 procent), gevolgd door zzp’ers in de financiële dienstverlening en landbouw, bosbouw en visserij. Het hoge aandeel verzekerden in de bouw en landbouw heeft onder meer te maken met de (fysieke) aard van de werkzaamheden in deze sectoren.

Zelfstandigen met een hoger inkomen verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid, zoals zelfstandigen in de financiële dienstverlening. In de handel, vervoer, horeca en de sector cultuur, recreatie en overige diensten betalen relatief de minste zelfstandigen deze premie.

Het aandeel zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering daalde in de periode 2011-2016 in alle sectoren, maar het meest in de sectoren bouw, cultuur, recreatie en overige diensten en handel, vervoer en horeca. In de financiële dienstverlening was de daling het kleinst.

Bron: CBS

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES