Achmea wijst eis Consumentenbond en Woekerpolis.nl af

Achmea wijst eis Consumentenbond en Woekerpolis.nl af

Achmea gaat niet in op de eis van de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond om in overleg te treden over een aanvullende compensatieregeling voor beleggingsverzekeringen. Een rechtszaak lijkt nu onafwendbaar.

Achmea werd op 12 november door beide organisaties per brief gesommeerd om in overleg te treden. De brief werd ‘bezorgd’ door enkele honderden actievoerende consumenten bij het hoofdkantoor in Zeist.

Achmea zegt zich echter niet te herkennen in het geschetste beeld en de vermeende aansprakelijkheid. Daarom wil de verzekeraar de ingezette weg van zorgvuldige individuele klachtenafhandeling voortzetten. De verzekeraar zegt dat het in 2011/2012 haar compensatieregeling voor beleggingsverzekeringen heeft uitgevoerd. “Deze regeling is destijds overeengekomen met vier consumentenorganisaties. Achmea voldoet bovendien aan de door de minister van Financiën in 2011 geformuleerde aanvullende maatregelen, ook wel ‘best of class flankerend beleid’ genoemd. Daarboven heeft Achmea haar klanten inzicht gegeven in hun polis en de mogelijkheden om deze aan te passen.”

De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis melden teleurgesteld te zijn en zich nu genoodzaakt te zien een juridische procedure te starten.

Bron: Achmea, Consumentenbond

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES