Achmea gaat weer dividend uitkeren

Achmea stapt naar Hoge Raad vanwege vonnis Nivre-eis

Achmea is voornemens alsnog een kapitaaluitkering aan haar aandeelhouders te doen naar aanleiding van het resultaat over 2019. De Raad van Bestuur stelt voor aan de Algemene Vergadering van 29 september a.s. om een uitkering van 5,5% op preferente aandelen te doen voor een totaal bedrag van €19,6 miljoen, en om een uitkering op gewone aandelen te doen van €149,7 miljoen.

Eerder gaf Achmea gehoor aan de oproep van De Nederlandsche Bank en de Europese autoriteit EIOPA om voorlopig geen dividend uit te keren, totdat er meer duidelijkheid was over de impact van Covid-19. Begin juli heeft DNB deze oproep voor verzekeraars weer ingetrokken. Achmea had al aangetekend dat zij in de tweede helft van 2020 zou beoordelen of er alsnog een uitkering op aandelen zou kunnen plaatsvinden. Inmiddels zijn de halfjaarresultaten gepubliceerd, die een ‘gezonde liquiditeitspositie’ laten zien met een ‘robuuste’ solvabiliteitsratio van 204%.

In vervolg hierop – en ingegeven door de halfjaarresultaten, liquiditeitspositie en solvabiliteitsratio – is Achmea nu voornemens alsnog een kapitaaluitkering te doen. Het voorstel is conform het dividendbeleid berekend op 45% van de nettowinst van Achmea over 2019, exclusief het nettoresultaat van het segment Zorg en na aftrek van vergoedingen op overige eigenvermogen-instrumenten. De voorgenomen uitkering heeft naar verwachting een negatieve impact van 4 procentpunt op de solvabiliteitsratio van Achmea op groepsniveau.

GEEN REACTIES