Nieuwe prognosetafel verbetert dekkingsgraad pensioenfondsen met zo’n 2%

Nieuwe prognosetafel verbetert dekkingsgraad pensioenfondsen met zo’n 2%
© Pixabay

De nieuwe Prognosetafel die het Koninklijk Actuarieel Genootschap woensdag publiceerde, leidt tot een gemiddelde daling van verplichtingen van pensioenfondsen van ongeveer 2%. Daardoor verbetert ook de dekkingsgraad met ongeveer 2%. Dat concludeert Aon, na doorrekening van de Prognosetafel.

Het Actuarieel Genootschap becijferde dat de levensverwachting in Nederland blijft stijgen, maar minder snel dan eerder werd verwacht. Voor de prognose gaat het AG uit van sterftewaarnemingen in Europese landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau, met een specifieke aanpassing voor de Nederlandse sterfte. Op basis van historische waarnemingen wordt verwacht dat de levensverwachting van vrouwen in Nederland wat gaat achterlopen op de Europese levensverwachting in landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau. De levensverwachting heeft invloed op de toekomstige uitgaven van pensioenfondsen en daarmee op hun dekkingsgraad.

Als Nederlandse pensioenfondsen nu overgaan naar de nieuwe Prognosetafel, zou de gemiddelde dekkingsgraad met 2 procentpunt stijgen naar 98%.

Gevolgen coronacrisis nog onduidelijk
De coronacrisis heeft in de eerste acht maanden van het jaar 2020 geleid tot meer sterfte dan normaal, zogenoemde oversterfte. Deze bedroeg 6% en heeft zich voornamelijk voorgedaan onder oudere gepensioneerden. Volgens analyses van Aon lag de sterfte onder gepensioneerden boven de 80 jaar 13% hoger dan verwacht. Onder de bevolking jonger dan 80 jaar was de sterfte juist 3% lager dan verwacht. Dit laatste is mogelijk het gevolg van bepaalde neveneffecten van de coronacrisis, zoals onder andere het thuiswerken en een korte en milde griep in de winter van 2019-2020.

Het is de vraag hoe structureel de oversterfte wordt; dit is onder andere afhankelijk van hoe snel er een werkend vaccin komt. Het is ook mogelijk dat ouderen die het virus overleefd hebben een grotere weerstand hebben opgebouwd en daardoor juist een hogere levensverwachting hebben. Bekend is dat na een periode van oversterfte vaak een periode van ondersterfte volgt.

Voor pensioenfondsen is van belang hoe de coronacrisis doorwerkt in de levensverwachting die tot uitdrukking komt in de Prognosetafel. De experts van het AG vinden dat er op dit punt te veel onzekerheid is en te weinig data beschikbaar zijn om hiervoor een goede inschatting te maken. Daarom hebben zij besloten de coronacrisis niet mee te nemen in de nieuwe Prognosetafel, die gebaseerd is op sterftewaarnemingen tot en met 2019.

“Om echte effecten van de huidige coronacrisis in de sterftetafels te zien, zou aanvullend ook met oversterfte rekening moeten worden gehouden”, zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. “Er is te veel onzekerheid over hoe een en ander zich ontwikkelt en daarom is de coronacrisis niet meegenomen in de prognose, een aanpak die wij kunnen begrijpen. Het wordt interessant om te zien hoe er in de volgende Prognosetafel van het AG, die in 2022 verwacht wordt, mee om wordt gegaan. Dan is de coronacrisis namelijk onderdeel van de sterftewaarnemingen waar de Prognosetafel op gebaseerd wordt.”

Bron: Aon

GEEN REACTIES