ABN AMRO rapporteert winst van ruim 2 miljard euro

Marktaandeel hypotheekproductie ABN AMRO opnieuw gedaald

ABN Amro boekte over 2016 een onderliggende nettowinst van ruim 2 miljard euro. Dat is 8% meer dan in 2015. De onderliggende nettowinst over het vierde kwartaal van 2016 bedroeg EUR 333 miljoen, dat betekent een stijging van 23% in vergelijking met het jaar ervoor. Voor het eerst sinds 2010 zag ABN AMRO de hypotheekportefeuille groeien, blijkt uit de cijfers over het vierde kwartaal 2016.

ABN Amro liet op drie terreinen winst zien: hypotheken, buitenlandse kredieten en binnenlandse zakelijke kredieten. De hypotheekportefeuille steeg voor het eerst sinds 2010 en bedraagt nu een kleine 150 miljard euro. ‘Dat komt deels door een inhaalvraag en door de lage rente, maar ook omdat de markt zelf groter is geworden’, benadrukte Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO Group, tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. ‘Onze hypotheekportefeuille bedroeg in het vierde kwartaal 26% van de markt, in de rest van het jaar 22%.’ De gemiddelde loan-to-value bedroeg 76%. In 2015 was die nog 78%.

Van Dijkhuizen: ‘Daarnaast groeit onze portefeuille buitenlandse kredieten al jaren; we kregen er in 2016 weer nieuwe zakelijke klanten bij. En voor het eerst zien we, na een jarenlange krimp, dat ook de markt voor binnenlandse zakelijke kredieten vanuit het mkb groeit.’

De netto rentebaten van de bank bleven in 2016 solide; de provisiebaten waren lager dan in 2015; de kosten werden beïnvloed door voorzieningen voor reorganisatiekosten; de kredietvoorzieningen waren ‘uitzonderlijk laag’, aldus Van Dijkhuizen: 114 miljoen euro.

Het onderliggend rendement op eigen vermogen over 2016 was 11,8% (2015: 12,0%); de onderliggende cost/income ratio kwam uit op 65,9% (2015: 61,8%), en 61,8% zonder de reorganisatiekosten.

Kees van Dijkhuizen is optimistisch over 2017: ‘Onze cijfers over het vierde kwartaal zijn solide. We zijn een financieel gezonde en robuuste bank. Er komen wel verkiezingen aan, wat onzekerheid geeft, net als de Brexit. Maar we zien dat onze klanten zeer positief reageren op de economische ontwikkelingen. We hebben meer kredieten, zowel bij het mkb als hypotheken. Ik zie het jaar met veel vertrouwen tegemoet.’

 

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES