Nieuwe aanpak moet depressie met 30% terugdringen

copyright Pixabay

Een breed samenwerkingsverband zet de aanval in op depressie, een van de grootste kostenposten voor verzuimverzekeraars.

Behalve het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doen 19 partijen mee om het aantal mensen met een depressie fors terug te dringen. Het gaat om onder meer brancheverenigingen, beroepsgroepen en kennisinstellingen. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.

Hoog risico
Het meerjarenprogramma richt zich op zes groepen mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van depressie. Dat zijn: jongeren, jonge vrouwen, huisartsenpatiƫnten, werknemers met een stressvol beroep, chronisch zieken en mantelzorgers. Inzet is het vergroten van het bewustzijn, zowel bij de mensen die het aangaat als hun omgeving en het beter verwijzen naar de juiste zorg en die ook goed toepassen en samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

De deelnemende partijen maken de komende jaren afspraken over een sluitende aanpak en ondersteuning dichtbij mensen: op school, in de zorg, in de wijk of op het werk. Zo is er bijvoorbeeld al een e-learning module depressiepreventie voor huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, Centra Jeugd en Gezin, verloskundigen en kraamzorg, zodat zij depressieve klachten op tijd herkennen.

Bron: Ministerie van VWS

GEEN REACTIES