ABN AMRO kan megaclaim verwachten na uitspraak Kifid over woekerrente

Kifid: meer klachten over banken, minder over hypotheken in 2020

De gevolgen voor ABN AMRO van de uitspraak van het Kifid over te veel betaalde rente op consumentenkrediet laten zich raden. Het totaalbedrag van claims tegen de bank kan in de miljoenen lopen. Credit Agricole, dat eerder in een vergelijkbare zaak werd terechtgewezen door het Kifid, heeft 123 miljoen euro gereserveerd om zo’n 70.000 mensen te compenseren, aldus Stichting Geldbelangen.

Gisteren deed de Commissie van Beroep van het Kifid uitspraak in de al zeven jaar lopende zaak over te hoge rente op het Flexibel Krediet van ABN AMRO. Volgens de CvB mogen consumenten verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas blijft met de relevante marktrente.

ABN AMRO had onder meer bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de CBS- en DNB-rentereeks als referentierente. Deze zou geen rekening houden met risicocategorieën, ze zou niet representatief zijn, ze zou negatief uitpakken voor de bank en er zou een minimale bandbreedte van 2 procentpunt moeten gelden. De Commissie van Beroep vindt deze bezwaren echter niet zwaarwegend genoeg om de referentierente niet te gebruiken om na te gaan of de rente op het doorlopend krediet in het verleden heeft meebewogen met de relevante marktrente. De bank moet de door de consument verschuldigde rente gedurende de looptijd van het krediet opnieuw berekenen en per saldo te veel betaalde rente terugbetalen.

Kifid heeft nog een tiental soortgelijke klachten tegen ABN AMRO in behandeling. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie de lijn volgen zoals uiteengezet in de vandaag gepubliceerde uitspraak van de Commissie van Beroep. Ook lopen er in hoger beroep nog vergelijkbare woekkerrentezaken tegen Santander en Vesting Finance.

Rob Goedhart van de Stichting Geldbelangen, die in de zaak rond ABN AMRO namens consument het woord heeft gevoerd, is zeer verheugd dat de Commissie van Beroep bij haar eerder ingenomen standpunt blijft. Hij roept consumenten op om zich te melden bij de Consumentenbond Claimservice, die een megaclaim voorbereidt. Het schadebedrag loopt volgens hem veelal in de duizenden euro’s per krediet.

Rob Goedhart gaat zelf zijn werk afronden. “Ik heb deze kar zeven jaar getrokken. In feite in mijn eentje. Met natuurlijk publicitaire steun van Kassa (BNN / Vara). Het verder uitrollen laat ik over aan een professionele organisatie als Consumentenbond Claimservice.”

 

GEEN REACTIES