Aantal ZZP’ers met AOV daalt naar 22%, twaalf procent heeft lijfrente

© Pixabay.com

In 2013 had bijna 22% van de achthonderdduizend ZZP’ers een AOV-verzekering. Dit is een daling met anderhalf procentpunt vergeleken met 2011.

Inkomen

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Uit de cijfers blijkt verder dat vaker een AOV wordt afgesloten, naarmate het inkomen van de ZZP’er hoger is. Zo sluit bijna de helft van de ZZP’ers met een inkomen van meer dan €50.000 een verzekering af voor arbeidsongeschiktheid. In de inkomenscategorie €30.000-40.000 is dit ruim dertig procent en bij een inkomen tussen €20.000 en €30.000 twintig procent. Bij inkomens onder de €20.000 sluit hooguit tien procent een AOV af. Verder valt op dat vrouwen (9%) minder vaak een AOV hebben dan mannen (30%).

Bouw

Met name ZZP’ers in de bouw (bijna 40%), landbouw, bosbouw en visserij (31%) en in de financiële dienstverlening (31%), verzekeren zich voor arbeidsongeschiktheid. In de sectoren handel, vervoer en horeca (15%) en cultuur en recreatie (10%) is de AOV het minst populair.

Personeel

De cijfers van het CBS laten verder zien dat zelfstandigen met personeel (ZMP’ers) zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan ZZP’ers. In 2013 had bijna 35 procent van de ZMP’ers een AOV, ruim boven het percentage ZZP’ers.

Lijfrente

De lijfrenteverzekering is nog minder populair dan de AOV. Slechts 12% betaalt via een verzekering voor een pensioenvoorziening. Bij ZMP-ers ligt dit percentage op twintig procent. Bij de premiebetalers was het beslag op het ondernemersinkomen respectievelijk 4,2 en 3,9 procent. Bij werknemers is het aandeel van de pensioenpremie in het bruto-inkomen met 12,4 procent flink hoger.

Vermogen

Het CBS wijst er wel op dat zelfstandigen via lijfrenten eenmalig grote bedragen kunnen inleggen op het moment dat de eigen onderneming wordt verkocht. Een belangrijk deel van hun pensioenvoorziening zit dus verborgen in het vermogen. Zo was begin 2014 het doorsnee vermogen  van een ZZP’er €97.000 en bij ZMP’ers €172.000. Werknemers hebben veel minder vermogen (gemiddeld €19.000).

Bron: CBS

GEEN REACTIES