Aantal hypotheekaanvragen steeg met 6,5% in 2e kwartaal 2019

Pilot snel hypotheekdata delen van start

Het eerste halfjaar van 2019 was het beste in vijf jaar tijd voor hypotheekaanbieders. Het aantal hypotheekaanvragen steeg met 6,5% in het tweede kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2018, nadat het eerste kwartaal ook al succesvol was. Dit heeft te maken met de groeiende groep oversluiters en doorstromers. Vooral 60-plussers worden actiever. Dit meldt HDN in zijn laatste kwartaaloverzicht.

Het aantal oversluiters onder 60-plussers steeg met 15%. De daling van de groep starters continueert. Zij vormen nu 31% van het totaal aantal hypotheekaanvragen, in 2015 was dat nog 47%. Starters kunnen nog het beste in Flevoland terecht. HDN ziet daar het aantal starters dat een woning koopt met 24% stijgen.

Vooral in Flevoland, Groningen en Friesland worden meer hypotheken aangevraagd voor het kopen van een woning (een stijging van respectievelijk 21, 13 en 9%). De gemiddelde woningwaarde in deze provincies bedraagt 265.000 euro. In de overige provincies ligt dit bedrag gemiddeld 80.000 euro hoger.

HDN ziet dat duurzaamheid op de hypotheekmarkt aan belang wint. Het aantal hypotheekaanvragen voor energiebesparende maatregelen steeg van 4% in Q2 2018 naar 5,1% in Q2 2019. Het aantal hypotheekaanvragen voor woningen met Nul-op-de-meter en Energie Neutraal steeg van 744 in Q2 2018 naar 1.154 aanvragen in Q2 2019.

Bron: HDN

GEEN REACTIES