Aantal branden van gebouwen met zonnepanelen stijgt

Aantal branden van gebouwen met zonnepanelen stijgt
© reijotelaranta, Pixabay

Het aantal branden in gebouwen met zonnepanelen neemt toe. Ook komt het vaker voor dat door de brand restanten van zonnepanelen in de omgeving terechtkomen, soms kilometers ver; dit heet depositie. Het grootste risico vormen de glasscherven, voor grazende dieren of spelende kinderen.

Dat meldt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), voorheen IFV, in de ‘Factsheet Depositie bij gebouwbranden met zonnepanelen’. Het NIPV signaleerde in de periode van 1 januari 2018 t/m 30 juni van dit jaar 240 gebouwbranden waarbij ook zonnepanelen betrokken raakten.

Logische ontwikkeling

Gezien het stijgende aantal zonnepanelen op daken, is het een logische ontwikkeling dat ook het aantal gebouwbranden waarbij zonnepanelen betrokken raken, toeneemt, en dat hulpdiensten daarmee rekening moeten houden. In 2021 ging het om 30 branden; bij 4 daarvan vond depositie plaats. In 2022 waren het er 42, waarvan bij 7 depositie plaatsvond. In het eerste half jaar van 2023 is een forse stijging te zien: 73 branden met 14 keer depositie.

Bij kleinere branden, zoals de woningbranden, kwam de depositie niet verder dan de directe omgeving van de brand. Depositie op grote afstand is alleen gevonden bij branden met grote warmteontwikkeling, zoals die van loodsen/schuren, stallen, etc.

Silicium

De depositie kan uit roetdeeltjes bestaan, maar ook uit allerlei andere verbrande en onverbrande resten van de zonnepanelen. Meestal gaat het om kleine, dunne scherven van zonnecellen, bestaand uit silicium. Omdat de scherven maar enkele grammen wegen, kunnen ze ver terechtkomen. Ze vormen een risico voor spelende kinderen en grazende dieren.

Andere stoffen die vrij kunnen komen hangen af van het type zonnepaneel. Behalve glas worden metalen genoemd, kunststoffen en organische materialen. De hoeveelheden metaal zijn echter zo klein dat ze geen risico voor de gezondheid of het milieu vormen.

Bron: NIPV

 

 

GEEN REACTIES