Aantal autodiefstallen stijgt weer

Na een gestage daling zijn in juli 2013 méér auto’s gestolen dan een jaar eerder. De stijging is vooral zichtbaar in de stedelijke gebieden.

Dat blijkt uit de cijfers ‘Diefstalsignalering per regio 2013’ van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

In juli 2013 werden er 2773 voertuigen gestolen, tegen 2702 in juli 2012, een stijging van 2,6%. Dat is opvallend omdat in de eerdere maanden constant sprake was van een daling. Die zet in de provincie ook in juli door, maar de gunstige trend wordt teniet gedaan door een toename in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden en Zuid Oost Brabant (omgeving Eindhoven).

De diefstal van jonge auto’s neemt weer toe. Diezelfde trend is zichtbaar in de halfjaarcijfers 2013. In de eerste zes maanden is de diefstal van jonge personenauto’s met ruim 11,6% gestegen. Dit is volledig toe te schrijven aan de diefstal van auto’s van 2 en 3 jaar (een stijging van respectievelijk 32% en 50% ten opzichte van 2012. Ook slecht nieuws in de tabel van teruggevonden auto’s. Het gemiddelde terugvindpercentage daalde van 43,4% naar 40%. Opvallend daarbij is het lage percentage van jonge gestolen auto’s met slechts 29,5%.

Lexus meest kwetsbaar

Weliswaar staat Volkswagen al jarenlang bovenaan het lijstje van ‘meest gestolen auto’s’. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er bijna 1.500 exemplaren (1.090 Golfjes en 337 Polo’s) gestolen, maar toch is het risico op diefstal van een Volkswagen niet het hoogst.

Werner Postma van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit noemt het opvallend dat het risico per merk en/of per type enorm uiteenloopt. “Veel mensen weten dat Volkswagen de meest gestolen auto is, maar als je het aantal diefstallen afzet tegen het wagenpark, is het diefstalrisico van een VW Golf 0,3 procent. Kijken we naar het diefstalrisico van een BMW (uit de X-serie) of de Lexus RX (440/450 H), dan is dat met respectievelijk 0,4 en 2,2 procent vele malen hoger.”

Vertaald in risico’s betekent het dat de kans dat je Golf wordt gestolen vier keer groter is, terwijl de kans dat je BMW onvrijwillig verdwijnt vijf maal en je Lexus zelfs dertig maal groter is dan het gemiddelde diefstalrisico. Uit de halfjaarcijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit blijkt ten slotte dat het diefstalrisico van de Lexus RX 400/450H explosief is gestegen (van twee gestolen exemplaren in de eerste zes maanden van 2012 tot 45 in 2013), terwijl het terugvindpercentage met twintig procent bijzonder laag is.

GEEN REACTIES