A.S.R. profiteert van overnames en gunstig weer

ASR verwacht groei op alle verzekeringsonderdelen

De overname van Loyalis én geringe schadeposten hebben A.S.R. een bijzonder goed jaar bezorgd. Het operationeel resultaat steeg in 2019 met 14,5% tot €858 miljoen (2018: €749 miljoen). Het netto resultaat bedraagt €972 miljoen, een stijging van 45,2% (2018: €669 miljoen) voornamelijk gedreven door het hogere operationele resultaat en hogere indirecte beleggingsopbrengsten.

De operationele kosten stegen met 9.1% naar € 656 miljoen, maar gecorrigeerd voor overnames en incidentele kosten laten deze kosten een lichte daling zien.

De bruto geschreven premies in het segment Schade stegen met €178 miljoen tot €3.192 miljoen, door solide organische groei van 3,7% en de acquisitie van Loyalis (€67 miljoen). De schaderesultaten werden in 2018 nog gedrukt door een zware januaristorm, maar die is in 2019 uitgebleven. De groei voor Property & Casualty en AOV gezamenlijk bedraagt 4%. De combined ratio reflecteert de gunstige ontwikkeling van de schadelast en bedraagt 93,5%, beter dan de 94-96% doelstelling.

De bruto geschreven premies in het segment Leven stegen met €53 miljoen tot €1.619 miljoen. De niet nader genoemde daling in Individueel leven wordt meer dan gecompenseerd door Loyalis (€59 miljoen) en Werknemers Pensioen (€138 miljoen).

Het A.S.R. Hypotheekfonds groeit met €2,1 miljard en heeft inmiddels, inclusief gecommitteerde bedragen, de €5,0 miljard bereikt. De verkoop van de spaaractiviteiten van A.S.R. Bank aan Achmea Bank N.V. is in 2019 afgerond en de transitie van de beleggingsrekeningen naar Van Lanschot Kempen is gestart. Hiermee komt een eind aan de bankactiviteiten van A.S.R..

De bijdrage van Loyalis van €28 miljoen aan het operationeel resultaat is licht hoger dan verwacht. Het nieuwe programma A.S.R. Vitality, waarmee A.S.R. haar positie als inkomensverzekeraar en dienstverlener op het gebied van duurzame inzetbaarheid wil verstevigen, heeft nu circa 11.000 geregistreerde gebruikers.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten benadrukt de versterking op het gebied van duurzame inzetbaarheid. “A.S.R. heeft in 2019 haar positie als inkomensverzekeraar en dienstverlener op duurzame inzetbaarheid versterkt met de overnames van Loyalis en Veherex, de uitbreiding van het belang in HumanTotalCare en de introductie van a.s.r. Vitality. We willen met onze dienstverlening klanten helpen gezonder en vitaler te leven. Daarmee zetten we nog sterker in op bewustwording en preventie en beschikken we binnen onze arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen over integrale oplossingen gericht op preventie, re-integratie en schadebehandeling.”

Verder meldt Baeten dat het bedrijf belangstelling blijft houden voor groei door middel van kleine en middelgrote overnames. “Onze sterke kapitaalspositie geeft hiervoor voldoende ruimte.”

De Raad van Commissarissen stelt voor om tijdens de aandeelhoudersvergadering op 20 mei Jos Baeten voor een termijn van vier jaar te herbenoemen. A.S.R., dat dit jaar het 300-jarig bestaan viert, maakte in een apart persbericht bekend dat het dit voorjaar voor een bedrag van €75 miljoen eigen aandelen gaat inkopen.

Bron: A.S.R.

GEEN REACTIES