AFM: Beleggingsondernemingen moeten hun klanten beter leren kennen

© pixabay

De AFM wil dat de grootbanken, private banks en zelfstandige beleggingsondernemingen de klantgegevens beter gaan inventariseren. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de kwaliteit in 2015 een krappe voldoende oplevert. Daarnaast zijn de resultaten op het gebied van het inventariseren van de risicobereidheid teleurstellend.

In totaal zijn 20 beleggingsondernemingen onderzocht waarbij 88 klantdossiers zijn bekeken. Per dossier heeft de AFM gekeken of de beleggingsonderneming de klantgegevens op orde heeft. Om de klant goed van dienst te kunnen zijn, moet de onderneming immers weten wie de klant is en wat hij wil. Gemiddeld scoren de beleggingsondernemingen een 3 (op een schaal van 1 tot 5) voor het inventariseren van de klantgegevens.
Dat is weliswaar hoger dan in de voorgaande jaren, maar nog niet op het door de AFM beoogde niveau (4). De grootbanken behalen gemiddeld een 3,4, de private banks en de zelfstandige beleggingsondernemingen een 2,9.

De AFM geeft in totaal 8 van de 20 beleggingsondernemingen een onvoldoende voor het inventariseren van de klantgegevens. Voor de negatieve uitschieters is de AFM een handhavingstraject gestart.

Slechts 2 van de 20 beleggingsondernemingen scoren een voldoende op het gebied van het inventariseren van de risicobereidheid. Dit baart de AFM zorgen. Het uitvragen van de risicobereidheid is des te belangrijker gezien de huidige lage rente. Met rendementspercentages die tot een aantal jaar geleden vrijwel risicovrij konden worden behaald, zijn momenteel wel degelijk risico’s gemoeid.

(Bron: AFM)

GEEN REACTIES