Geschorste adviseurs ABN AMRO kregen prestatiebeloning

abn amro hypotheekadviseurs kregen prestatiebelonng
© Px

De geschorste hypotheekadviseurs bij ABN AMRO ontvangen naast hun vaste salaris een jaarlijkse prestatiebeloning. Deze regeling is vastgelegd in de CAO van ABN AMRO. Dit meldt minister Dijsselbloem van Financiën in antwoord op Kamervragen van PvdA-lid Nijboer. De 90 geschorste medewerkers van ABN AMRO vervalsten handtekeningen in hypotheekdossiers.

´De jaarlijkse prestatiepremie bij ABN AMRO is afhankelijk van de beoordeling van enerzijds gedragsafspraken (waaronder klantbelang centraal) en anderzijds resultaatsafspraken (waaronder bijvoorbeeld het aantal adviesgesprekken). De maximale prestatiepremie bedraagt 20%, gemiddeld is dit 9%´, aldus Dijsselbloem.

Volgens de minister botst dit niet met het provisieverbod. ´Het provisieverbod is van toepassing op relaties die de bank heeft met externe adviseurs. In interne verhoudingen, zoals waarvan in het onderhavige geval sprake is, speelt dit geen rol.´

Dijsselbloem laat verder weten niet blij te zijn met de melding van de ABN AMRO-directie dat nog niet is vastgesteld dat er klantbelangen zijn geschaad. ‘Ik vind dat een ongelukkige uitspraak. Het kopiëren van handtekeningen en het gebruik daarvan is in strijd met de wet. In de regel zal dat ook in strijd met het klantbelang zijn. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat de bank niet in strijd met de wet handelt. ABN AMRO heeft laten weten dat de directeur doelde op de vraag of de betrokken klanten financiële schade hebben opgelopen door het handelen van de medewerkers. Dit laatste staat nog niet vast.’

Bankierseed

Mogelijk hebben de geschorste adviseurs ook de bankierseed geschonden. Dijsselbloem zegt hierover: ‘De bankierseed en het daaraan gekoppelde systeem van tucht is op 1 april 2015 in werking getreden. Voor bestaande medewerkers gold een overgangstermijn van een jaar waarbinnen zij de bankierseed moesten afleggen waarmee zij gebonden werden aan het tuchtrecht. Deze termijn is op 1 april 2016 afgelopen. Of het tuchtrecht van toepassing is zal onder meer afhangen van de datum waarop de gevallen zich hebben voorgedaan. Ik kan geen uitspraken doen over de tuchtrechtelijke laakbaarheid van de gevallen. Dit is voorbehouden aan de tuchtrechter. ABN AMRO laat weten dat het tuchtrecht en het eventuele melden van individuele gevallen onderdeel is van het onderzoek. ABN AMRO zal alle gevallen bespreken met de Stichting Tuchtrecht Banken.´

(Min. Fin.)

GEEN REACTIES