NIEUWSBRIEF ZAKELIJKE CONSUMENTEN

NIEUWSBRIEF ZAKELIJKE CONSUMENTEN

Doelstelling : een nieuwsbrief kunnen samenstellen waarin alleen publicaties staan die interessant zijn voor de zakelijke clientenkring van het intermediair.

Kifid: rente op doorlopend krediet moet in de pas blijven met marktrente

De Commissie van Beroep van Kifid heeft deze week uitspraak gedaan in twee klachtzaken over hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet van Interbank. In...
Hiscox verzekert particulier nu ook tegen schade door cybercrime en ontvoering

Hiscox introduceert, als extra module bij de verzekering Huis en Kunst, Hiscox Family Protection en Cyber. De module biedt dekking voor bijzondere risico’s, zoals...
Hypotheekshop: Overbruggingskrediet is ineens factor van belang

Voor doorstromers zijn niet langer de maximale hoogte van de aflossingsvrije hypotheek of het jaarlijks boetevrij af te lossen bedrag de belangrijkste voorwaarden, maar...
‘Opvangregeling levensverzekeraars ten onrechte afgeschaft’

De curatoren van het failliete Conservatrix gaan tussentijdse uitkeringen doen van 70% van het verzekerde bedrag bij verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in...
Kennisgebrek belemmert consumenten bij verduurzaming woning

Zeven op de tien Nederlanders, zowel huiseigenaren als huurders, willen graag investeren in verduurzaming van hun woning. Wat hen weerhoudt is onvoldoende inzicht in...
Huurverklaring moet duurhuurder helpen bij hypotheekaanvraag

Het is een groeiend probleem: geen hypotheek kunnen krijgen omdat je inkomen te laag is, maar wel al jaren een huur betalen die fors...

Zie mede onze publicatie d.d. 26 oktober 2017  De European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA is de organisatie die namens de EU toezicht houdt op de verzekeringsmaatschappijen...
Verbond: overgangsregeling pensioenakkoord is ontoereikend

Het pensioenakkoord kan tot forse problemen leiden bij deelnemers aan bestaande premieregelingen. Als kabinet, sociale partners en parlement dat aanvaardbaar vinden, dan moet er...
Aegon is meest waardevolle verzekeringsmerk

Aegon is het meest waardevolle verzekeringsmerk volgens het jaarlijkse merkenonderzoek van Brand Finance. Het staat op de 11e plaats in de lijst van 50...

Bij geen enkel zorgverzekeringsollectief is concreet aangetoond dat er sprake is van lagere ziektekosten. Dat blijkt uit de zorgmonitor die vorige week is gepubliceerd...
Basispakket zorgverzekering in 2018 uitgebreid

Ook in 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, wel komt er een bij. Patiënten met...
Relatief veel faillissementen in de financiële sector

Hoewel het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald, en nu zelfs het laagste aantal van deze eeuw heeft bereikt, is er voor de financiële...
Consumentenvertrouwen in woningmarkt iets gestegen

Het vertrouwen van consumenten in de koopwoningmarkt is in het laatste kwartaal geleidelijk gestegen. De meldt Vereniging Eigen Huis op basis van de Eigen...

Relevant voor verzuimverzekeraars: in de nuts- en in de financiële sector trad in het tweede kwartaal een flinke daling van het ziekteverzuim op vergeleken...
Huizenmarkt merkt nu nog weinig van coronacrisis

Tegen de verwachtingen in is het aantal hypotheekaanvragen sinds het begin van de coronacris sterk gestegen. Het aantal aanvragen nam in maart met bijna...

Pensioenopbouw op basis van een beschikbare premieregeling (DC) kan tegenwoordig kostenneutraal een middelloonregeling vervangen. Dat stellen diverse pensioenadviseurs in een artikel dat in het meinummer...
ElipsLife biedt serviceprovider Nedasco inkomensvolmacht

Verzekeraar elipsLife heeft een volmacht verleend aan serviceprovider Nedasco uit Amersfoort. Het is één van de eerste volmachten die elipsLife afgeeft aan een serviceprovider....
Verzekeringspersoneel krijgt hulp bij carrièreswitch naar onderwijs

Bij banken en verzekeraars is door digitalisering steeds minder werkgelegenheid. Het onderwijs kampt met een enorm lerarentekort. Om beide problemen op te lossen, kunnen...
Hypotheekrente bewoog nauwelijks in 2018

Laag en stabiel. Met deze woorden typeert de Hypotheekshop het verloop van de hypotheekrente gedurende het jaar 2018. In september werd zelfs de laagste...
Aon: vitale werknemers laten bedrijf excelleren

Een nieuwe invalshoek voor verzuimverzekeraars: vitaliteit en veerkracht. Werkgevers die investeren in de fysieke en emotionele gezondheid van hun medewerkers, maken hen gelukkiger, gezonder...