Verzuimbeleid organisaties toe aan verandering

Vijftig procent meer ziektemeldingen dan voor pandemie
© Pixabay

Het ziekteverzuim van werknemers in het vierde kwartaal van 2022 lag opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit bleek uit een CBS-publicatie die op 10 maart jl. verscheen en waarover we eerder schreven. Nederlandse werkgevers staan daarom momenteel voor grote uitdagingen bij de inrichting van hun verzuimbeleid. Om hieraan invulling te geven is tijdens het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) Jaarcongres 2023 dat plaatsvond op 5 april het standpunt en de werkwijzer Inrichting Verzuimbeleid overhandigd aan Anneloes Goossens (VNO-NCW MKB Nederland) en Raymond Puts (AWVN).

Dit standpunt en werkwijzer helpen werkgevers op weg die met het (opnieuw) inrichten van verzuimbeleid aan de slag willen. Ze beantwoorden de vraag aan welke kenmerken een effectieve en juridisch houdbare oplossing voldoet én maken duidelijk welke rol de diverse vormen van casemanagement hierbij kunnen spelen.

De noodzaak om tot een effectieve verzuimoplossing te komen is actueel omdat in de huidige krappe arbeidsmarkt de kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid toeneemt. Aan de andere kant roepen ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en dienstverlening de vraag op hoe een effectieve en juridisch houdbare oplossing er tegenwoordig eigenlijk uit ziet.

Hoewel de redenen uiteenlopen, staan vrijwel alle organisaties voor de opgave hun huidige oplossing voor verzuimbeleid te heroverwegen en te herzien. In veel gevallen beantwoordt de gerealiseerde effectiviteit niet meer aan de (gewijzigde) behoefte. In andere zijn de toepassing en mogelijke toegevoegde waarde van nieuwe opties voor de uitvoering nog niet overwogen. In weer andere staan een of meer toegepaste werkwijzen op gespannen voet met de wettelijke regels. En soms doen al deze redenen zich tegelijk voor. Zo is een situatie ontstaan waarin veel werkgevers zoekende zijn, of dat met het oog op een optimale bedrijfsvoering eigenlijk zouden moeten zijn.

Casemanagement vervult de voorbije jaren een sleutelrol bij de inrichting van effectieve oplossingen voor verzuimbeleid. In directe samenhang met deze ontwikkeling is het vakgebied uitgegroeid tot het rijkgeschakeerde aanbod van specialismen. Casemanagers zijn allang niet meer alleen actief op het terrein van de wettelijk voorgeschreven werkgeversregie over het re-integratieproces bij ziekte. Ze richten zich ook op zaken als verzuimpreventie, conflicthantering, het oplossen van complex verzuim, bescherming en bevordering van het werkvermogen en het gericht voorkomen en beheersen van schade door WIA-instroom. Ook is binnen de beroepsgroep veel expertise aanwezig over riskmanagement sociale zekerheid, de beleidsmatige beheersing van aan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verbonden financiële risico’s.

Bron: Stichting Register Specialistisch Casemanagement

GEEN REACTIES