Onderlinge ’s-Gravenhage focust nu op derdepijler-pensioenproducten

Sterke omzetstijging voor Onderlinge 's-Gravenhage

De afgelopen paar jaar is de strategie van levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge ’s-Gravenhage aangescherpt naar het ondersteunen van senioren in de tweede levensfase. De portefeuille tweedepijler pensioenproducten wordt verkocht. De productie van Onderlinge lijfrentes en Direct ingaande lijfrentes is gegroeid naar een waarde van € 37,7 miljoen. Over het jaar 2022 is € 5 miljoen beschikbaar voor winstdeling onder de leden.

Op verzoek van leden is de ZilverHuis hypotheek uitgebreid in haar mogelijkheden. Een van de belangrijkste aanpassingen is de mogelijkheid om periodieke uitkeringen te ontvangen. Veel leden ervaren dalende koopkracht door de inflatie, terwijl hun geld vaak vastzit in hun huis.

Lijfrentes

De productie van lijfrente-koopsommen steeg in 2022 van € 40 miljoen naar € 50 miljoen. Productontwikkeling en goede pricing hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling. Daarnaast is in 2022 een direct ingaande lijfrente geïntroduceerd.

Zwitserleven

Bij de aangescherpte strategie van OG past de verkoop van tweedepijlerpensioenproducten niet goed meer. Bovendien is de verzekeraar feitelijk te klein gebleven op pensioengebied om rendabel een complexe tweede pijler pensioenadministratie te kunnen voeren. Vanwege de verwachte sterke kostenstijging in de komende jaren (mede door de nieuwe Pensioenwet) wordt de pensioenportefeuille dit jaar – onder voorbehoud van goedkeuring door DNB – overgedragen aan Athora-dochter Zwitserleven.

Uitkeringen

In 2022 heeft OG in totaal voor € 134 miljoen aan uitkeringen verricht (2021: € 127 miljoen). Dit zijn vooral uit expiraties, uitkeringen bij overlijden en uitkerende lijfrenten.

Het bruto premie-inkomen nam met 3% toe van € 114 miljoen tot € 117 miljoen. Het netto resultaat daalde echter van € 31 miljoen in 2021 tot € 14 miljoen in 2022, mede door gedaalde beleggingsopbrengsten. De solvabiliteit steeg afgelopen jaar wel, van 188% naar 217%. De volatiliteit op de kapitaalmarkten en de stijging van de (langlopende) rente heeft per saldo een positief effect op de solvabiliteit gehad.

Toeslagreparatie

De bedrijfskosten stegen van € 19 tot € 26 miljoen. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door eenmalige kosten gerelateerd aan de voorgenomen verkoop van de pensioenportefeuille. Daarnaast zijn de beheers- en personeelskosten in 2022 eenmalig hoger door een toeslagreparatie binnen de cao voor het verzekeringsbedrijf (kosten € 3,7 miljoen). Deze correctie is individueel maatwerk voor alle medewerkers van de afgelopen tien jaar en het zal enige tijd vragen voordat hij is doorgevoerd. Gecorrigeerd voor deze eenmalige kosten blijven de beheers- en personeelskosten nagenoeg gelijk aan 2021.

Woonz.nl

Verder werkte OG aan het op orde brengen van het platform Woonz.nl. Dit communicatieplatform wordt jaarlijks bezocht door ruim 490.000 senioren en biedt informatie en relevante oplossingen, zoals advies om langer thuis te blijven wonen. Via Woonz.nl haalt OG ook input op voor productontwikkeling en dienstverlening.

Bestuurswissel

In 2022 vond er een bestuurswisseling plaats. Réseva Engelaer werd benoemd tot financieel directeur van OG. Ze volgt Gilbert Pluym op die na 10 jaar afscheid nam als directeur. In haar nieuwe rol vormt Réseva samen met algemeen directeur Seada van den Herik het dagelijks bestuur.

Bron: Onderlinge ’s-Gravenhage

GEEN REACTIES