DEEL 22 : Verzekeringsmarkt verzoekt om uitstel 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie

https://www.apneuvereniging.nl/forum/viewtopic.php?f=27&t=8163#p85441

N.a.v. : persbericht
Verzekeraars-willen-meer-tijd-voor-richtlijn-verzekeringsdistributie

Vervolg op publicatie d.d. : 9 oktober 2017
Mijne dames, heren toezichthouders,

Verbond van Verzekeraars : modernisering distributie (IDD) meer dan welkom
Onder deze kop maakte Het Verbond van Verzekeraars op 1 september wereldkundig dat zij blij is met de Richtlijn.
Het Verbond : De richtlijn wordt vanaf 23 februari 2018 van kracht. “Dat werd tijd ook”, zo stelt hij. “Het distributielandschap is aanzienlijk veranderd. Het is niet meer dan logisch dat Europa oog heeft voor die nieuwe realiteit.”

Mahadew doelt met die nieuwe realiteit onder meer op veranderend klantgedrag, nieuwe risico’s en de opkomst van nieuwe marktspelers.
De huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling dateert uit 2002. “Toen bestonden de iPhone, iPad, 4G, Uber, Airbnb, WhatsApp en Spotify nog geen eens.”
En over het Insurance Product Information Document zegt zij :
Omdat Nederland (het Verbond red) met de Verzekeringskaarten al iets dergelijks heeft ontwikkeld, hebben wij intensief gelobbyd om ervoor te zorgen dat de IPID zoveel mogelijk overeenkomt met onze Verzekeringskaarten.
Die lobby heeft geholpen:
de IPID wijkt weliswaar iets af, maar het Europese format biedt genoeg ruimte om door te gaan met de Verzekeringskaarten. Het Verbond streeft er overigens naar om de conversie van de Verzekeringskaarten naar het IPID-format voor verzekeraars zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Het wordt voor distributeurs zo eenvoudig mogelijk gemaakt om het aan de klant te verstrekken.”

En dan verschijnt dit persbericht :
Verzekeraars-willen-meer-tijd-voor-richtlijn-verzekeringsdistributie
Klaarblijkelijk is men volstrekt niet voorbereid op de nieuwe regels en verplichtingen.
Verplichtingen die voortvloeien uit de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie, waarvan de contouren al meer dan een jaar in brede kring bekend zijn.
Je vraagt je af of dit nu echt de laatste keer is dat men snurkend door het leven gaat.

Dit ondanks het feit dat Findinet reeds een jaar (sinds september 2016) druk in de weer was de verzekeraars en het intermediair te wijzen op de ingrijpende gevolgen van deze wetgeving.

En dat doet Findinet bij herhaling :
Deel 13 : 2e Richtlijn – epiloog Robuuste regels
Zelfs vandaag nog met de publicatie :
Uitspraak Kifid eerste in een reeks van het nieuwe denken
Met het door OpenC ingediende Insurance Product Information Dossier/Document  (download) heeft OpenC laten zien hoe zij de nieuwe wetgeving interpreteert. In het IPID dossier bevat maar liefst 40 IPIDS.

De AFM heeft tot nu toe geweigerd te controleren of OpenC op de goede weg zit.

Pas  als het kalf verdronken is, gaat de toezichthouder handhaven
De AFM wenst zich namelijk pas te verdiepen in de materie, indien en zodra haar klachten bereiken ter zake van de IPID die een verzekeraar feitelijk toepast.

Echter :
indien de AFM zich de moeite zou getroosten de voor OpenC samengestelde IPID te controleren op interpretatie (dus niet inhoudelijk), dan zou de AFM het door OpenC uitgebrachte model kunnen benutten door de hele verzekeringsbedrijfstak te tonen dat OpenC binnen een tijdspanne van nog geen 4 weken een werkend model heeft weten op te stellen.
4 weken:
Met de werkzaamheden is aangevangen op 18 augustus 2017.
Op 14 september ontving de AFM/ Yolanda Bieckmann het uitgewerkte exemplaar.

Als OpenC dat in 4 weken lukt, dan moeten alle verzekeraars en intermediairs dat toch ook binnen enkele maanden kunnen realiseren ! Zeker als zij beschikken
over een praktisch voorbeeld van een goedgekeurd model.

Waar een wil is, is een weg.
Wij garanderen u :  wat niet lukt binnen 1 maand, dat gaat ook niet lukken in 12 maanden.

Zie ook : Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Wij vernemen derhalve gaarne z.s.m. of de DNB/ AFM / MinFin/ de EU Commissie bereid zijn tot het bieden van uitstel met 12 maanden.

Vriendelijke groet,

Hans van Ommen
redacteur Findinet

Wordt vervolgd : zie DEEL 23

GEEN REACTIES