Verbond van verzekeraars zet standpunt uiteen

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Dit leidt tot meer overstromingen of juist lange periodes van droogte. Beide weersextremen leiden tot particuliere en zakelijke schade aan woningen, bedrijfspanden en auto’s. Maar ook tot schade aan gewassen, schade door bedrijfsonderbreking en schade aan overheidseigendommen, die in de regel niet verzekerd zijn.

Op haar website legt Het Verbond uit wat haar standpunten en acties zijn:
– om schade door wateroverlast en droogte te voorkomen en
– wat verzekeraars doen als er nu of in de toekomst toch schade ontstaat.

Gelet op het belang van deze informatie, heeft Findinet deze informaties gebundeld
via de navolgende pagina’s:
1) Verzekeraars: Wateroverlast: wat is verzekerd? 
2) Verzekeraars: maatregelen-na-overstroming
3) Verzekeraars komen in actie: Opgepast voor schade door droogte
4) Verzekeraars: Schade in Limburg 211 miljoen
5) Reactie van de redactie op deze publicaties van Het Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES