Verzekeraars: Wateroverlast: wat is verzekerd?

Cursief = redactie Findinet.

Allereerst een stukje video uit 1994: 
Verbond van Verzekeraars luidt 30 jaren later de Noodklok : LINK

In het Adviesrapport Overstromingen (2018) adviseerde het Verbond haar leden om in de opstal- en inboedelpolis ook dekking te bieden voor lokale overstromingen.

GEEN EENSLUIDENDE DEKKING
Het Verbond daarover:
Het verschilt per verzekeraar of – en hoe – ze dit advies hebben vertaald naar de eigen voorwaarden.

Het Verbond heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal algemene infographics gemaakt. Daarin staat hoe weersschades zijn verzekerd, waaronder regen en overstroming.

 1. SCHADE DOOR DIRECTE NEERSLAG
  Sinds de Catastrofe Risico Polis op de markt werd gebracht in 1994, besloten vrijwel alle verzekeraars de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval te dekken. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen, zoals de elektriciteit, valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden.
 2. OVERLOPENDE BEKEN
  Voor schade door overlopende riviertjes zoals bijvoorbeeld de Geul en de Gulp, zijn vrijwel alle particulieren standaard verzekerd. Veel verzekeraars volgen een ruime uitleg van de neerslagclausule. Kijk altijd naar je polisvoorwaarden om te zien wat precies is gedekt en of je een eigen risico hebt.
  Beurspolissen
  Bij zakelijke schade ligt het anders. Verzekeren voor ondernemers is maatwerk meestal met behulp van een financieel adviseur. Zo zijn bij beurspolissen veel (internationale) partijen betrokken onder begeleiding van een verzekeringsmakelaar.
  Met de aanvullende “modelclausule van de VNAB” wordt de beurspolis uitgebreid met overstroming van zogeheten secundaire waterkeringen: kleine rivieren en beken, het lokale overstromingsrisico. Daarmee zetten wij weer een belangrijke stap in het verder verzekeren van overstromingsrisico’s in Nederland. We leggen je op deze pagina uit hoe een beurspolis werkt.Verschil in dekking
  Daarom verschilt de dekking per verzekeringscontract en situatie van de ondernemer. Zij adviseren ondernemers dan ook om contact op te nemen met de eigen adviseur/ verzekeringsmakelaar.
 3. GROTE RIVIEREN EN DE ZEE
  De situatie is anders bij overstromingen van de Maas, de zee en andere grote rivieren. Gelukkig hebben we in ons land zeer goede dijken, die zich in Limburg bewezen hebben. Maar áls het mis gaat, kan de schade zo groot zijn dat verzekeraars het risico niet kunnen dragen.
  1994: Daarom besloot assurantiemakelaar Lugt Sobbe in 1994, om de Catastrofe Risico Polis aan te bieden op basis van Premier Risque. Dus met een dekking die voor iedereen was beperkt tot een maximum vergoeding. De schadevergoeding is beperkt tot  250.000,=. Aan het Verbond werd verzocht om dit d.m.v. co-assurantie te verhogen.
  Wie dus een verzekerde som heeft van 10 miljoen moet premie betalen over 10 miljoen en die kan zich verzekeren van dekking tot 250.000,=.
  Wie dus premie wil betalen over 100.000,=, die kan zich verzekeren van een dekking tot 25% daarvan ofwel 25.000,=.

De reactie van Het Verbond van Verzekeraars in NOVA:
“Er zitten wel 20 dekkingen in en dat is ook heel handig”, aldus Prof. E.Fischer.
Door zo’n polis op de markt te brengen, verdwijnt het risico van anti-selectie.

Klik op de afbeelding en bekijk de video
1995: Minister Zalm doet klemmend beroep op verzekeraars
1995: Klik op de afbeelding en bekijk de video
1995: De Beoogde Nationale Catastrofe polis voor wateroverlast gaat 20 gulden per polis kosten.
Dus: Philips moet 20 gulden betalen en iedere Nederlander met een brandverzekering dus ook.  De polis is er nooit gekomen.

2023: 
Verwarring bij de consument
Het Verbond daarover: 
Bovendien is er onvoldoende vraag naar een verzekering voor grotere rivieren en de zee, zo stelt Het Verbond. Dit komt door een laag risicobewustzijn van mensen, en omdat niet iedereen hetzelfde risico op overstroming loopt, Aldus het Verbond.
WTS
Maar ook door het bestaan van de ‘gratis’ overheidscompensatie via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).
Het Verbond verzuimd in haar publicatie te melden dat zij sinds 1994 (30 jaren geleden) de consument keer op keer toezeggingen heeft gedaan die niet werden nagekomen. Dat heeft er toe geleid dat de belangstelling voor het afsluiten van een Catastrofe risico Polis doelmatig werd ontmoedigd.

Onverzekerd risico
Naar schatting is 99% van de huishoudens en bedrijven niet verzekerd voor overstroming van de zee en grote rivieren. Terwijl verzekeringen juist bijdragen aan een sneller herstel en minder vervolgschade.

30 jaren praten
Deze situatie wil het Verbond al jaren oplossen. Onlangs heeft het Verbond een position paper uitgebracht over mogelijke structurele oplossingsrichtingen, daarover zijn we nu in gesprek met de overheid en andere relevante organisaties.

Terug naar vorige pagina

GEEN REACTIES