Verzekeraars komen in actie : Opgepast voor schade door droogte

Cursief = redactie Findinet

Op haar website legt Het Verbond ook uit wat haar standpunten en acties zijn:
– om schade door wateroverlast en droogte te voorkomen en
– wat verzekeraars doen als er nu of in de toekomst toch schade ontstaat.

Funderingsschade
Het lage grondwaterpeil, deels door klimaatverandering, bedreigt in grote delen van Nederland de funderingen van circa 1 miljoen woningen en andere panden. Hierdoor ontstaat schade aan houten en ondiepe funderingen. Maar ook aan muren en kozijnen door verzakking van funderingen. Dat blijkt uit onderzoek van Deltares. Voor een huiseigenaar levert dit een onverzekerde schadepost op voor reparatie, die soms oploopt tot in de tonnen schade.

Bodemdaling
Wat betreft bodemdaling is het risico dusdanig zeker én groot dat verzekeren geen oplossing is: het is een miljardenrisico voor huizenbezitters en hun hypotheekverstrekkers. Naast klimaatverandering, spelen ook grondwaterpeilbeheer en funderingstypen een rol. Daarom is nationale regie nodig, daarvoor pleiten verzekeraars samen met een brede coalitie.

Natuurbranden
Door klimaatverandering zullen natuurbranden niet alleen vaker voorkomen in ons land, maar ook meer impact hebben. Het wordt warmer en droger in Nederland. Dat blijkt uit diverse Klimaatscenario’s van het KNMI. Het weer wordt in algemene zin extremer. De gevolgen daarvan zijn te zien in onze Klimaatschademonitor, waarin we de verzekerde schade door extreem weer bijhouden. We weten nu ook dat het natuurbrandrisico toeneemt.  Het beheersbaar houden van dit soort risico’s moet in samenwerking tussen verzekeraars, overheid en de wetenschap gebeuren. Catelijne Stoof, internationaal bekend om haar expertise over natuurbranden, benadrukte eerder tijdens een webinar van het Verbond dat een geïntegreerde aanpak nodig is.

Tijd voor Actie: 
Het Verbond van verzekeraars steunt de aanbeveling om natuurbrandrisico mee te nemen in beslissingen over de inrichting van Nederland.

Terug naar de vorige pagina

GEEN REACTIES