Aantal hypotheekaanvragen terug op het niveau van 2019

Hypotheekadviseurs en geldverstrekkers hebben weer tijd voor bestaande klanten

Het aantal aanvragen in het eerste kwartaal van 2023 is vergelijkbaar met dat uit de jaren 2017-2019 blijkt uit gegevens van financieel adviseursnetwerk de Hypotheekshop. Er is een daling ten opzichte van de jaren 2020-2022 toen de aantal hypotheekaanvragen de pan uit rees als gevolg van de zeer lage hypotheekrente. Nu de rente sinds eind vorig jaar is gestegen is de vraag naar hypotheken weer gedaald naar het niveau van de drie jaar daarvoor.

Uit de cijfers van het onderzoek blijkt een halvering van de hypotheekmarkt in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar(-52 procent). Door de gestegen rente is vooral het aantal oversluitingen afgenomen. De aantallen hypotheekaanvragen in verband met een verhoging (bijvoorbeeld vanwege een verbouwing) en de aankoop van een woning – en dan vooral bij starters – lieten kleinere dalingen zien. Starters profiteren van het feit dat er minder gegadigden zijn voor een woning. Het overbieden op de vraagprijzen is daardoor sterk afgenomen.

Uit de tabel komt verder naar voren dat het gemiddelde hypotheekbedrag van starters 8 procent lager ligt (van 343.000 euro naar 314.000 euro). Bij doorstromers is de gemiddelde afname 16 procent (van 382.000 euro naar 323.000 euro). Bij de doorstromers die echter gebruik kunnen maken van de meeneemhypotheek (ook wel verhuisregeling) is de daling beperkt gebleven tot 10 procent (naar 343.000 euro).

Opvallend is dat de daling van het aantal hypotheekaanvragen niet in elke provincie even groot is. De afname is wat groter in vier van de vijf grote provincies (op basis van inwonertal Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht), terwijl de daling juist het kleinst is in de provincie Zuid-Holland. Een mogelijke verklaring voor het laatste kan zijn, dat er met name in Zuid-Holland door de overheidsmaatregelen op de verhuurdersmarkt meer aanbod van woningen is ontstaan.

Verder valt op dat de bouw en verkoop van nieuwe woningen op dit moment stokt. Dit blijkt uit het grote verschil in afname van het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers van bestaande bouw (-17 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2022) en nieuwbouw woningen (-59 procent).

Bron: de Hypotheekshop

GEEN REACTIES