Verzekeraars: Schade in Limburg 211 miljoen

Cursief = redactie Findinet

OMVANG SCHADEVERGOEDING
De totale verzekerde schade door het noodweer  in Limburg en Noord-Brabant in de zomer van 2021 bedroeg 211 miljoen euro, waarvan het merendeel in Zuid-Limburg zo blijkt uit het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

25.000 Schademeldingen
In totaal hebben verzekeraars in 2021 circa 25.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli, waarvan het grootste deel (10.000 claims) in Zuid-Limburg. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen. Naast materiele schade is er ook schade aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

Complexiteit waterschades
Verzekeraars hebben alles op alles gezet om de verzekerde schades snel af te handelen, maar liepen aan tegen complexe waterschades waarvan de droogtijd maanden in beslag nam. Heel vervelend voor gedupeerden die graag zo snel mogelijk weer terug naar huis willen of een doorstart maken met hun bedrijf. Dat kost in sommige gevallen veel tijd.

Hoe kwam de schadeafwikkeling op gang?
In Limburg was het vanaf 15 juli een komen en gaan van hulpdiensten. De gemeente, de brandweer, defensie en omwonenden schoten te hulp. Ook verzekeraars kwamen in actie door de inzet van Salvagecoördinatoren, schadebehandelaars, schade-experts en reinigingsspecialisten. Hoe kwam de schadeafwikkeling op gang en hoe werken deze professionals samen om klanten in nood bij te staan? Het Verbond ging hierover in gesprek met Stichting Salvage, a.s.r. en Polygon Nederland.

Lees het hele artikel van het Verbond van Verzekeraars:
Wateroverlast Limburg: zo kwam de schadeafwikkeling op gang

Terug naar vorige pagina

GEEN REACTIES